Image by/Llun gan Elfen

Rhwydweithiau Ewropeaidd

Yn ystod y 25 mlynedd diwethaf bu cryn dwf ar lefel Ewropeaidd rhwydweithio, yr un pryd â’r sector celfyddydol yn ymdopi â gofynion a chyfleoedd Undeb Ewropeaidd oedd yn ehangu.

Y prif gorff ymbarél ar gyfer y sector – sy’n agored i sefydliadau ac unigolion – yw Culture Action Europe (CAE)* www.cultureactioneurope.org. Mae’n gweithredu fel cyswllt rhwng y sector a’r sefydliadau Ewropeaidd ac mae’n cynghori ar waith eirioli ar y cyd. Mae’r rhan fwyaf o brif rwydweithiau’r sector yn aelodau o’r CAE ac mae ganddo berthynas agos â’r prif sefydliadau nad ydynt yn aelodau ohono.

Mae aelodaeth CAE yn cynnwys y rhwydweithiau canlynol sy’n gweithredu ar lefel Ewropeaidd:

• ACCR: European Network of Cultural Centres in Historic Monuments www.accr-europe.org
• AEC: European Association of Conservatoires www.aecinfo.org
• AMATEO: European Network for Active Participation in Cultural Activities www.amateo.info
• Banlieues d’Europe (cymdeithas o ganolfannau celfyddydol mewn maesdrefi a chanol dinasoedd difreintiedig)
• BJCEM: Biennale of Young Creators of Europe and the Mediterranean www.bjcem.org
• CEATL: European Council of Associations of Literary Translators www.ceatl.org
• EDUCULT: Institute for the Mediation of Arts and Science – The Platform for Cultural Education in Europe.
• European Jazz Orchestra www.swinging-europe.com
• European Jazz Network www.ejn.it
• EFA: European Festivals Association (cartref yr European House of Culture) www.efa-aef.eu
• ELIA: European League of Institutes of the Arts www.elia-artschools.org
• EMC: European Music Council www.emc-imc.org
• ENCC: European Network of Cultural Centres www.encc.eu
• ETC: European Theatre Convention www.etc-cte.org
• EUBO: European Union Baroque Orchestra www.eubo.org.uk
• EUCO: European Union Chamber Orchestra
• Europa Cantat http://europeanchoralassociation.org
• European Society of Culture
• EWC: European Writers Council www.europeanwriters.eu
• Foundation for Community Dance www.communitydance.org.uk
• IETM: the International Network for the Contemporary Performing Arts www.ietm.org
• Literature Across Frontiers www.lit-across-frontiers.org
• Opera Europa www.opera-europa.org
• PEARLE: Performing Arts Employers Association League Europe www.pearle.ws
• Relais Culture Europe www.relais-culture-europe.org
• RESEO: European Network for Opera and Dance Education www.reseo.org
• Team Network: European Network of Transdisciplinary Art Magazines
• TEH: TransEurope Halles – European Network of Independent Cultural Centres www.teh.net

Hefyd, o fewn aelodaeth CAE mae yna nifer o sefydliadau cenedlaethol a dinesig sy’n ymwenud â rhwydweithio Ewropeaidd – gan gynnwys Celfyddydau Rhyngwladol Cymru – yn ogystal â changhennau Ewropeaidd o nifer o sefydliadau byd-eang a restrir yn adran 2.

Rhwydweithiau Ewropeaidd eraill

Mae yna nifer o rwydweithiau Ewropeaidd nad ydynt yn aelodau o Culture Action Europe, er eu bod fel arfer yn cydweithredu â CAE ar nifer o faterion a llwyfannau. Bydd angen diweddaru’r rhestr ganlynol yn rheolaidd gan fod rhai rhwydweithiau’n chwalu ac eraill yn ymddangos.

• Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe (CIRCLE) www.circle-network.jaaz.pl
• European Association of Artists Managers http://aeaa.info
• European Association of Youth Orchestras www.eayo.org
• Eurocities – pwyllgor diwylliant: y rhwydwaith sy’n cysylltu gweinyddiaethau dinesig www.eurocities.eu
• European Children’s Film Network www.ecfaweb.org
• European Concert Halls Association (ECHO)
• European Council of Artists www.eca.dk
• European Forum of World Music Festivals (EFWMF) www.efwmf.org
• European Federation of Young Choirs http://europeanchoralassociation.org
• European Federation of National Youth Orchestras www.efnyo.org
• European Mime Federation
• European Network of Cultural Administration Training Centres (ENCATC) www.encatc.org
• European Network for Traditional Music and Dance (REMDT)
• EUnetArt – y rhwydwaith ar gyfer y celfyddydau a phobl ifanc
• Europa Nostra www.europanostra.org
• European String Teachers Association www.estastrings.org.uk
• European Union of Music Competitions for Youth www.emcy.org
• Forum of European Cultural Networks
• Les Rencontres – rhwydwaith o swyddogion diwylliannol awdurdodau lleol www.lesrencontres.eu
• Network of European Cities of Culture
• Network of European Museums Associations (NEMO) www.ne-mo.org
• Pepinieres Europeenes pour Jeunes Artistes

Practics/EU/Education and Culture

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees