Newyddion

RSS Feed

Rhagor

Cyfleoedd eraill

RSS Feed

Rhagor
  • Cyfarfod Fforwm Celfyddydau Ewropeaidd Cymru - dyfodol sectorau celfyddydau a chreadigol Cymru yn Ewrop
    Mewn partneriaeth gyda Celfyddyau Rhyngwladol Cymru/Cyngor Celfyddydau Cymru a Ffederasiwn y Diwydiannau Credigol fe hoffem eich gwahodd i’r digwyddiad, fydd yn cymeryd lle in Theatr Volcano, Abertawe ar 6 Medi 2016, 4yp-7yh.
  • CYMRU QUÉBEC WALES
    Oes diddordeb gennych mewn cysylltu â'r gymuned artistig yn Québec? Hoffech ddysgu mwy am yr hyn sy'n digwydd yn y celfyddydau yn Québec?
  • Gwobr Gelfyddyd Aesthetica
    Dyddiad cau: 31 Awst 2016 Mae Gwobr Gelfyddyd Aesthetica yn dathlu rhagoriaeth mewn celfyddyd o bob rhan o'r byd ac mae'n rhoi cyfle i artistiaid arddangos eu gwaith i gynulleidfa ehangach a chyfrannu ymhellach at y byd celfyddyd rhyngwladol.

Ein Bwrsarïau

Alan Goulbourne

Cymru yng Nghaeredin 2016

Saturday Night Forever - Wales in Edinburgh 2016

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees