Ariannu

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweinyddu’r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn cefnogi ymarferwyr proffesiynol a sefydliadau celfyddydol Cymru i ymgymryd ag ymweliadau rhyngwladol sydd â'r nod o ddatblygu gwaith rhyngwladol a chyflwyno a darparu gwaith artistig y tu allan i Brydain. Mae'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol yn gweithredu ar sail raglen dreigl.

Sylwch: Bydd y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwlasol yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri. Y dyddiad olaf byddwn yn derbyn ceisiadau i'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol fydd Dydd Iau, 1 Awst 2019 am 5pm.

Cronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS

Os ydych yn artist, band, cyfansoddwr caneuon neu gynhyrchydd ac wedi eich gwahodd i chwarae mewn gŵyl arddangos ryngwladol neu gynhadledd, mae'n bosib yr ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gan Gronfa Arddangos Rhyngwladol Sefydliad PRS mewn partneriaeth â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Darllenwch fwy am y bartneriaeth yma. Os ydych yn gymwys ar gyfer y gronfa hon, ni allwch wneud cais i'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. Cysylltwch â ni os nad ydych yn sicr pa gronfa sydd orau i chi.

Llinell Amser y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Sgroliwch y Llinell Amser Ariannu isod i weld y broses o wneud cais, darllenwch y canllawiau a cysylltwch â ni cyn dechrau cais ar-lein i'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol.

Step 1: Read our guidelines!

Step 1: Read our guidelines!

International Opportunities Fund Guidelines

Check your project meets our eligibility criteria first.

NOTE: process from application to grant takes four weeks, but we’d recommend giving it six weeks to be on the safe side!

Step 2 Contact WAI - info@wai.org.uk

Step 2 Contact WAI - info@wai.org.uk

If you think your project is eligible, contact us either on email or by phone to discuss the details of your application.

Step 3: Get writing

Step 3: Get writing

Write a draft of your application, including a budget, and email it to us for feedback. If there is missing information or aspects are unclear, we will give you pointers before you submit your application.

Step 4: Gather information

Step 4: Gather information

You’ll need to include a:

  • Project budget
  • CV or evidence of professional track record
  • Correspondence from your international partner confirming financial or in-kind support (and estimate values), and the nature of the collaboration.

Double check our guidelines in step one if you need help.

Step 5: Submission and decision

Step 5: Submission and decision

Once you’re happy you’ve included all relevant information SUBMIT YOUR APPLICATION!

You’ll get a decision within four weeks of the submission date.

Step 6: Results!

Step 6: Results!

You’ll receive a letter (in an email) with information about our decision:

  • If you’re unsuccessful, you can contact the named member of staff on the letter to discuss the reasons why.
  • If you’re successful, you’ll receive an offer letter to sign and return to WAI, which will need to include your payment details, along with documentation to satisfy any additional conditions of grant.

We ask all grant recipients to ensure they use our logos on any promotional material http://www.wai.org.uk/funding/our-logos

We are also active on Twitter and Facebook so please tell us how your project is developing and keep us in the loop @WAICymruWales www.facebook.com/WalesArtsInternational. We’ll help publicise if we can.

Step 7: Completion

Step 7: Completion

Once your project has ended, we ask for a final report within 30 days. This will need to include your final income and expenditure figures, and we’d love to see your photos and videos too (you can Tweet them throughout the project). We’ll use information (including photos) on our website unless you request otherwise.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees