Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Pwy a ariannwyd gennym

Dewiswch ffurf ar gelfyddyd
Sefydliad/Unigolyn Gwlad
Addo Yr Eidal Darllen mwy
Addo 2014, Presentation, Milan

Ymgeisiodd Addo am arian i’r sefydliad a’r artist Alan Golbourne fynychu Cynhadledd World Canals ym Milan, 1-4 Medi 2014 i ddatblygu eu rhwydwaith o gysylltiadau a chyflwyno i’r gynhadledd y gwaith y buont yn ei wneud gydag artistiaid preswyl fel astudiaeth achos o’u gwaith gyda chamlesi yng Nghymru.

http://www.addocreative.com

Ambrose, David Groeg Darllen mwy
 Beyond the border Festival_Thumbnail_2016

Cafodd David Ambrose, Cyfarwyddwr Artistig Gwyl Storiau Beyond the Border, gefnogaeth i fynychu cynhadledd flynyddol FEST (Ffederasiwn Sefydliadau Storiau Ewrop).

http://www.beyondtheborder.com/

Arad Goch Tunisia Darllen mwy
 AradGoch_WheretheleavesBlow_Tunisia_2013

I Arad Goch gyflwyno eu cynhyrchiad, Where the Leaves Blow, yn yr International Neapolis Festival for Kids, Nabeul yn Tunisia.

http://www.aradgoch.org

The Lumen Prize Exhibition Tsieina Darllen mwy
LumenPrizeHongKong_IOF_2014

Cymerodd y Wobr ei harddangosfa gelfyddydol ddigidol i Hong Cong ym Mehefin 2014 gan arddangos 50 gwaith a gosodiad gan enillydd Gwobr y Sefydlydd, Genetic Moo mewn cydweithrediad ag artistiaid Hong Cong.

http://www.lumenprize.com

Arndell, Jonathan Israel Darllen mwy
Soap Factory in Nablus, Jonathan Arndell 2015

Talodd y grant hwn am ymweliad ymchwil a datblygiad i adeiladu cysylltiadau rhwng cymunedau celfyddydol ym Mhalesteina a Chymru.

Arwel, Rhisiart Yr Ariannin Darllen mwy
 RhisiartArwel_PatagoniaCeltica_2015

Teithiodd i'r Ariannin ym mis Chwefror 2015 i berfformio yng ngŵyl Celtica Patagonia yn Nhrevelin a chwrdd â chydweithwyr posibl ar draws Chubut.

Asquith, John Hwngari Darllen mwy
Elfen/Dewi Glyn Jones

Yn llenyddiaeth liwgar Ewrop, plethwyd ynghyd draddodiadau dwy wlad annhebyg, Cymru a Hwngari.

Atkinson, Tiffany Yr Ariannin Darllen mwy
WLE_Patagonia 2013_thumbnail

Cymerodd Tiffany Atkinson ran yng Nghyfnewidfa Ysgrifennwyr Cymru-Amerca Ladin ar draws Patagonia gyda Karen Owen, Richard Gwyn, Nia Davis, a Mererid Hopwood.

Awst, Manon Rwsia Darllen mwy
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ariannodd Cronfa'r Cyfleoedd Rhyngwladol Fanon Awst a Benjamin Walther i ymgyfranogi o Fiennale Mosgo o Gelfyddyd Gyfoes, rhif 5 (20 Medi-20 Hydref 2013).

Ballet Nimba UDA Darllen mwy
Ballet Nimba 2014

Fare Ta - Land of Dance Bu Bale Nimba yng Ngŵyl Ffilmiau Affricanaidd Cwm Silicon yng Nghaliffornia 17-19 Hydref 2014.

http://www.balletnimba.org.uk

Barlow, Martin Georgia Darllen mwy
 MartinBarlow_IOF_Tbilisi_BedwyrWilliams_2014

Curadurodd arddangosfa o waith gan artistiaid o Gymru.

Bedwani, Jay UDA Darllen mwy
 JayBedwani_IOF_SanFrancisco_2016

Ymgeisiodd Jay Bedwani am gefnogaeth i deithio i San Francisco i barhau �i waith dogfennu gyda phartneriaid yn y rhanbarth.

Bird-Jones, Christine Ffrainc Darllen mwy
Bird-Jones&Heald, Women's International Glass Workshops 2014

Cyflwynodd Chris Bird-Jones gais iddi hi a'i chydweithwraig, Karen Heald, gymryd rhan yng Ngweithdy Rhyngwladol Gwydr Lliw y Menywod yn Ffrainc yn 2014.

Black, Stephen UDA Darllen mwy
 Stephen Black SXSW 2014 Sweet Baboo British Music Embassy

Nod y prosiect hwn oedd lansio Sweet Baboo, hunan arall cerddorol Stephen yn yr ŵyl gerddorol â bri rhyngwladol.

Bonada, Marja Y Ffindir Darllen mwy
MarjaBonada PihattoExhibition Finland2015

Ymwelodd Marja Bonada â'r Ffindir ym Mai 2015 i osod ac agor arddangosfa seiliedig ar gydweithio rhwng artistiaid yn y Ffindir a Gogledd-ddwyrain Cymru.

Bonello, Gareth Awstralia Darllen mwy
TheGentleGood_YBarddAnfarwol

Gwahoddwyd Gareth i berfformio yng Ngŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Perth a Gŵyl Fawr Blws y De, 23 Chwefror-16 Mawrth 2015.

https://thegentlegood.bandcamp.com/

Bowen, Robin Mexico Darllen mwy
 RHBowen-FestivalLatinamericanodeArpa_Durango_2015

Gwahoddwyd Robin i berfformio yn yn y Festival Latinamericano de Arpa ym Mecsico, ym mis Hydref 2015.

Bowen, Robin Huw Paragwái Darllen mwy
 RobinHuwBowen_IOF_Paraguay

Derbyniodd y telynor telyn deires Robin Huw Bowen gefnogaeth oddi wrth Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i berfformio a rhoi gweithdy yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay 2013.

Brett, Jessie Ethiopia Darllen mwy
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ddechrau Ebrill aeth Jessie unwaith eto i weithio yn Ethiopia, y tro hwn i weithio gyda menywod i greu darn newydd o ddawns i rymuso menywod.

www.jessiebrett.com

Dawns,

Brookes, Michael UDA Darllen mwy
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ymgymerodd Michael â phreswylfa yng Nghanolfan y Celfyddydau, Salina, Cansas, UDA ac ym Mhrifysgol Brown i ddatblygu cydweithio mewn cyd-destun penodol newydd â Rosa Casado i gynyddu'r prosiect celfyddydol byw: hanes yn ei ailadrodd ei hun.

Page 1 of 10

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees