Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Archif

Dewiswch ffurf ar gelfyddyd
Sefydliad/Unigolyn Gwlad
Alencar, Tete de Sbaen Darllen Rhagor
Tete de Alencar

Daeth y syniad ar gyfer Cinderella Flash wrth i Tete gerdded i lawr New Bond Street yn Llundain tra oedd yn gwneud ei MA yng ngholeg Saint Martin.

www.wix.com/tetedealencar/tete

Celfyddydau Gweledol,

Alvarez, Ivy Awstralia Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

'Wanderer' performance & response, with writing reidency component.

www.ivyalvarez.com

Ambrose, David Iran Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd David Ambrose i Iran i gymryd rhan mewn gŵyl adrodd straeon a drefnwyd gan Sefydliad Kanoon er mwyn edrych ar y potensial o ran cydweithredu pellach ag Altak, Sarhitalab Kanoon.

Anderson, Jonathan UDA Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Penodwyd yr artist gweledol Jonathan Anderson gan y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i gymryd rhan mewn preswyliad rhyngwladol yn Birch Creek Ranch yn Utah, UDA i ddatblygu gwaith gan ddefnyddio glo i'w arddangos yn Oriel y Genhadaeth.

http://coalodoniaprojects.blogspot.com/

ap Dafydd, Myrddin Yr Eidal Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Support for poet Myrddin ap Dafydd to present his work at the Festa del Fruili having had his poetry translated into Italian as part of a literature series run by the publishing company, Mobydick.

Arad Goch Rwsia Darllen Rhagor
Arad Goch - O Gam i Gam

Mae Arad Goch yn creu theatr ar gyfer plant a phobl ifanc ac yn teithio'n helaeth drwy Gymru, gan berfformio'n Gymraeg a Saesneg.

http://www.aradgoch.org

Theatr a Drama,

Arad Goch Tunisia Darllen Rhagor
 AradGoch_WheretheleavesBlow_Tunisia_2013

I Arad Goch gyflwyno eu cynhyrchiad, Where the Leaves Blow, yn yr International Neapolis Festival for Kids, Nabeul yn Tunisia.

http://www.aradgoch.org

Ashill, Kathryn UDA Darllen Rhagor
Kathryn Ashill

Roedd 'For Future Reference' yn gorff newydd o waith gan Kathryn a oedd yn anelu at gasglu ac archifo amrywiaeth o broffwydoliaethau am ei dyfodol.

http://kathrynashill.blogspot.co.uk/

Celfyddydau Gweledol,

Asquith, John Hwngari Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Yn llenyddiaeth liwgar Ewrop, plethwyd ynghyd draddodiadau dwy wlad annhebyg, Cymru a Hwngari.

Atkinson, Tiffany Yr Ariannin Darllen Rhagor
WLE_Patagonia 2013_thumbnail

Cymerodd Tiffany Atkinson ran yng Nghyfnewidfa Ysgrifennwyr Cymru-Amerca Ladin ar draws Patagonia gyda Karen Owen, Richard Gwyn, Nia Davis, a Mererid Hopwood.

Awst, Manon Rwsia Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ariannodd Cronfa'r Cyfleoedd Rhyngwladol Fanon Awst a Benjamin Walther i ymgyfranogi o Fiennale Mosgo o Gelfyddyd Gyfoes, rhif 5 (20 Medi-20 Hydref 2013).

Ayscough, Duncan Denmarc Darllen Rhagor
Duncan Ayscough

Cyfnod preswyl yng Nghanolfan Grochenwaith Ryngwladol Guldergaad, Denmarc

www.duncanayscough.co.uk

Crefft,

Ball, Dave Canada Darllen Rhagor
Dave Ball

Datblygodd y prosiect yn Est-Nord-Est yn wreiddiol ar ôl i Dave wneud cais mewn ymateb i alwad agored am artistiaid, curadwyr ac awduron rhyngwladol i gymryd rhan yn eu rhaglen breswyl.

http://www.daveballartist.co.uk/

Celfyddydau Gweledol,

Barnes, David Ffrainc Darllen Rhagor
David Barnes

Gwnaeth David gais am nawdd i'w alluogi i fod yn bresennol yn ei arddangosfa unigol yn lleoliad 'Espace Transit' ym Montpellier, Ffrainc yn ystod gŵyl y Boutographies 2013.

http://www.davidbarnes.info/

Celfyddydau Gweledol,

Barry, Desmond Y Ffindir Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

For Desmond Barry and Diego Vidart to undertake a research and development visit to Finland and Sweden as part of the initial stages of an international literature and visual arts project to be exhibited at the Centro de Exposiciones el Subte, Montevideo, Uruguay.

Bedwani, Jay UDA Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ymgeisiodd Jay Bedwani am gefnogaeth i deithio i San Francisco i barhau �i waith dogfennu gyda phartneriaid yn y rhanbarth.

Black, Stephen UDA Darllen Rhagor
 Stephen Black SXSW 2014 Sweet Baboo British Music Embassy

Nod y prosiect hwn oedd lansio Sweet Baboo, hunan arall cerddorol Stephen yn yr ŵyl gerddorol â bri rhyngwladol.

Blaengar Yr Eidal Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Buodd Blaengar, sefydliad celf weledol a perfformiadol yn Nghanolbarth Cymru, yn Venice a Rijeka i greu gwaith penodol i safle ac ymchwilio i’r dealltwriaeth o leoliad a gofod, gyda nawdd cronfa gan Celfyddydau rhyngwladol Cymru.

Bonada, Marja Y Ffindir Darllen Rhagor
Marja Bonada

Gwahoddwyd Marja i arddangos ei gwaith ar y cyd ag artist arall o Gymru, Amy Sterly, yn amgueddfa gelf dinas Hyvinkää, y Ffindir, ym mis Hydref 2012.

Celfyddydau Gweledol,

Bowen, Robin Huw Paragwái Darllen Rhagor
 RobinHuwBowen_IOF_Paraguay

Derbyniodd y telynor telyn deires Robin Huw Bowen gefnogaeth oddi wrth Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i berfformio a rhoi gweithdy yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay 2013.

Page 1 of 15

Cysylltwch â ni

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru,
Plas Bute,
Caerdydd,
CF10 5AL
Cymru, DU
ff: +44 (0)29 2044 1320
e: info@wai.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees