Bianco - NoFit State © Richard Davenport

2013/2014

Dewiswch ffurf ar gelfyddyd
Sefydliad/Unigolyn Gwlad
Arad Goch Tunisia Darllen Rhagor
 AradGoch_WheretheleavesBlow_Tunisia_2013

I Arad Goch gyflwyno eu cynhyrchiad, Where the Leaves Blow, yn yr International Neapolis Festival for Kids, Nabeul yn Tunisia.

http://www.aradgoch.org

Asquith, John Hwngari Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Yn llenyddiaeth liwgar Ewrop, plethwyd ynghyd draddodiadau dwy wlad annhebyg, Cymru a Hwngari.

Atkinson, Tiffany Yr Ariannin Darllen Rhagor
WLE_Patagonia 2013_thumbnail

Cymerodd Tiffany Atkinson ran yng Nghyfnewidfa Ysgrifennwyr Cymru-Amerca Ladin ar draws Patagonia gyda Karen Owen, Richard Gwyn, Nia Davis, a Mererid Hopwood.

Awst, Manon Rwsia Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ariannodd Cronfa'r Cyfleoedd Rhyngwladol Fanon Awst a Benjamin Walther i ymgyfranogi o Fiennale Mosgo o Gelfyddyd Gyfoes, rhif 5 (20 Medi-20 Hydref 2013).

Black, Stephen UDA Darllen Rhagor
 Stephen Black SXSW 2014 Sweet Baboo British Music Embassy

Nod y prosiect hwn oedd lansio Sweet Baboo, hunan arall cerddorol Stephen yn yr ŵyl gerddorol â bri rhyngwladol.

Bowen, Robin Huw Paragwái Darllen Rhagor
 RobinHuwBowen_IOF_Paraguay

Derbyniodd y telynor telyn deires Robin Huw Bowen gefnogaeth oddi wrth Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i berfformio a rhoi gweithdy yn Festival Mundial del Arpa en el Paraguay 2013.

Brett, Jessie Ethiopia Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ddechrau Ebrill aeth Jessie unwaith eto i weithio yn Ethiopia, y tro hwn i weithio gyda menywod i greu darn newydd o ddawns i rymuso menywod.

www.jessiebrett.com

Dawns,

Brookes, Michael UDA Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ymgymerodd Michael â phreswylfa yng Nghanolfan y Celfyddydau, Salina, Cansas, UDA ac ym Mhrifysgol Brown i ddatblygu cydweithio mewn cyd-destun penodol newydd â Rosa Casado i gynyddu'r prosiect celfyddydol byw: hanes yn ei ailadrodd ei hun.

CAAPO Gwlad Pwyl Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Gwahoddwyd Brychan Tudor, Cyfarwyddwr Creadigol Sefydliad Cynhyrchu Celf yr Ymosodiad Creadigol, i annerch cynhadledd Cyfryngu Celfyddydol yn Academi Gelf Eugeinsz Geppert.

http://www.creativeassault.org

Calan UDA Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Gyda'r prosiect hwn teithiodd Calan, band traddodiadol ac ifanc o Gymru, i'r UDA a chymryd rhan yng Nghynhadledd Cynghrair Gwerin Gogledd America.

http://www.calan-band.com

Chapter Norwy Darllen Rhagor
Chapter

Goresgyn Caerdydd, Chapter - ymweliad ymchwil a datblygiad â Noroff, Oslo, Norwy Meddai Elaina Gray, rheolwr datblygu yn Chapter: "Roedd y prosiect hwn yn fodd i Chapter ddarparu cyfle creadigol a thechnegol newydd, yn gysylltiedig â ffilm, i bobl ifainc yng Nghymru a Norwy a chyfrannu at fenter newydd, Goresgyn Caerdydd, dan arweiniad The British Council Wales ac Asiantaeth Ffilm Cymru.

http://www.chapter.org

Chapter Lithwania Darllen Rhagor
chapter

Cynhaliodd Theatr Dawns Aura, mewn partneriaeth gyda Chapter, bythefnos datblygu yn Lithwania ym mis Hydref 2013 lle bu Deborah Light, coreograffydd o Gymru, yn gweithio i greu darn 15-20 munud a berfformiwyd yn ystod ymweliad y Cwmni â Chaerdydd yn nes ymlaen yn y mis.

http://www.chapter.org

Clifford, Helen Yr Almaen Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

I Helen Clifford arddangos ei gwaith mewn digwyddiad stiwdio agored, Kunstpunkte 2013, yn Dusseldorf ym Medi 2013.

Colquhoun, Kim Oman Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Ariannwyd Kim Colquhoun i fynychu Gŵyl Muscat yn Oman 6-23 Chwefror 2014.

Conn, Gerald UDA Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Cafodd Gerald Conn gefnogaeth i ymgymryd â phreswylfa yn Amgueddfa Creadigrwydd y Plant, San Ffransisgo.

Curtis, Tony Ffrainc Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Cafodd grant i ariannu ei daith i Baris ym Mawrth 2014 i roi darlleniad o'i farddoniaeth, cael ei gyfweld gan gylchgrawn Paris Lit Up, cwrdd â chyfieithwyr o ran ei waith ac ymchwilio lleoliadau i ddatblygu darn newydd o waith.

Cyfnewidfa Lên Cymru Yr Ariannin Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

I Gyfnewidfa Lên Cymru arwain cyfres o weithdai cyfieithu a darlleniadau rhwng awduron o Gymru, Chile a'r Ariannin ar draws Patagonia, mewn partneriaeth â'r Club de Traductores Buenos Aires a phartneriaid lleol.

http://www.waleslitexchange.org

Cyfnewidfa Lên Cymru Croatia Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

I bedwar ysgrifennwr o Gymru - Jon Gower, Owen Martell, Deborah Kay Davies a Rachel Tresize i gymryd rhan yng Nŵyl Stori fer Ewropeaidd Croatia, lle mae Cymru yn westai gwadd arbennig yn 2013.

http://www.waleslitexchange.org

Cyweithfa Ddawns Ffrainc Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Prosiect ymchwil a datblygiad i Uma O'Neil, Cyfarwyddwr Cywaith Dawns, Cwmni Buddiannau Cymunedol, ymweld â'r sefydliad Un soir à l'Ouest ym Mrest yr oedd penllanw ei ŵyl ddawns, La Becquée, yn digwydd ar yr un pryd.

http://www.dancecollective.co.uk

Glenn Davidson Tsieina Darllen Rhagor
Elfen/Dewi Glyn Jones

Teithiodd Artstation i Hong Cong i gyflwyno eu gwaith mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Hong Cong a datblygu cysylltiadau yno.

Page 1 of 4

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees