Academi

Cyngor Llyfrau Cymru

Cyngor Llyfrau Cymru

Ers 2003, bu Cyngor Llyfrau Cymru yn gyfrifol am gynlluniau i gefnogi cyhoeddi llenyddol yng Nghymru, yn Gymraeg a Saesneg - cynlluniau a weinyddid cyn hynny gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn ychwanegol at hyn, derbyniodd gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn ddiweddar i ymestyn ei gefnogaeth i gyhoeddi yn yr iaith Saesneg i feysydd newydd, gyda’r pwyslais ar gefnogi ystod ehangach o lyfrau. Erbyn hyn, Cyngor Llyfrau Cymru yw prif ffynhonnell nawdd i gyhoeddi yn yr iaith Saesneg yng Nghymru.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.cllc.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees