Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Visiting Arts

Visiting Arts

Pwrpas Visiting Arts yw cryfhau dealltwriaeth ryng-ddiwylliannol trwy gyfrwng y celfyddydau. Mae’n darparu gwybodaeth a deallusrwydd er mwyn cryfhau dialog a dealltwriaeth rhyng-ddiwylliannol ac yn creu cyfleoedd i artistiaid archwilio cysylltiadau newydd. Mae hefyd yn ehangu sgiliau a gwybodaeth pobl yn y maes diwylliannol - er mwyn sicrhau amgylchfyd celfyddydol amrywiol a chynaliadwy.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.visitingarts.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees