Bianco - NoFit State © Richard Davenport

The Art Fund

The Art Fund

Mae The Art Fund yn elusen annibynnol sydd wedi ymrwymo i arbed celf fel y gall pawb ei fwynhau.

Fel elusen annibynnol gydag aelodau - elusen nad yw’n derbyn cyllid gan y llywodraeth na chan y Loteri - mae The Art Fund mewn sefyllfa gref i siarad ar ran amgueddfeydd a’u hymwelwyr.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.artfund.org

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees