Bianco - NoFit State © Richard Davenport

ROSL ARTS

ROSL ARTS

ROSL ARTS yw adran gelfyddydau Cynghrair Tramor Brenhinol. Prif ddull ROSL ARTS o gefnogi artistiaid a cherddorion yw trwy gyfrwng Cystadleuaeth Cerddoriaeth Blynyddol ROSL, Ysgoloriaethau Cerddoriaeth Gymanwlad ROSL ac Ysgoloriaethau Celfyddydau Gweledol Gymanwlad ROSL. Mae ROSL ARTS hefyd yn darparu cyfleoedd perfformio ac arddangos i artistiaid a cherddorion arobryn yn gynnar yn eu gyrfaoedd, a thrwy hynny yn dod â’u gwaith i sylw’r gymuned gelfyddydol broffesiynol, y cyfryngau a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.roslarts.co.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees