Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Sefydliad PRSF

Sefydliad PRSF

Mae Sefydliad PRS i Gerddoriaeth Newydd (PRSF) yn gorff ariannu anturus ac agos-atoch. Fel yr unig ariannwr annibynnol i gerddoriaeth newydd ar draws yr holl genres yn y DU, mae’r Sefydliad yn cefnogi ystod eang o weithgaredd newydd ym maes cerddoriaeth - popeth o arddangosiadau gan fandiau i breswyliadau ar gyfer cerddorion, o gomisiynau sy’n torri tir newydd i electronica byw.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.prsformusicfoundation.com/

Mae cynllun Cerddoriaeth Brydeinig Dramor ar gyfer meithrin egin dalentau mewn cerddoriaeth Brydeinig. Ariennir y cynllun gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, PRSF, UK Trade & Investment a British Underground ar ran Arts Council England. Mae’n cynnig cefnogaeth ariannol i berfformiadau newydd o’r DU a ddetholwyd yn arbennig i’w harddangos mewn gwledydd tramor.

Anelir Cerddoriaeth Brydeinig Dramor at y rhai hynny sy’n creu cyffro yn y DU ac yn barod i adael eu marc ar lwyfan rhyngwladol ehangach. Costau teithio a llety yw prif elfennau perfformio dramor ac mae Cerddoriaeth Brydeinig Dramor yn darparu cefnogaeth ariannol tuag at y costau hyn. Mae’r cynllun yn galluogi rhai sydd mewn cyfnod tyngedfennol yn eu gyrfa, i fanteisio ar y buddion ddaw o arddangos eu gwaith yn rhyngwladol.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.prsformusicfoundation.com/Funding/British-Music-Abroad

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees