Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Noson Allan

Noson Allan

Hwyrach y bydd cwmnïau celfyddydau perfformio rhyngwladol sy’n dymuno teithio yng Nghymru am ystyried cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru fel opsiwn.

Mae cynllun Noson Allan yn gweithio gyda chanolfannau bychain megis neuaddau pentref neu neuaddau cymunedol - nifer ohonynt gyda chyfleusterau cyfyngedig (hwyrach heb dechnegwyr, ystafelloedd newid pwrpasol, system sain neu oleuadau). Rheolir nifer o’r neuaddau hyn gan grwpiau o wirfoddolwyr sydd o bryd i’w gilydd yn trefnu sioeau ar gyfer eu cymunedau. Yn ystod 2014/15 trefnwyd 521 o berfformiadau gan fwy na 343 o hyrwyddwyr gwahanol ar draws Cymru trwy gyfrwng y cynllun, gan gynnwys theatr, dawns, cerddoriaeth - o gerddoriaeth werin i jas ac opera, pypedwaith a syrcas.

Os oes gennych sioe sy’n hunan-gynhaliol ac yn ffitio canolfannau bychain, cysylltwch â swyddfa Noson Allan gan roi manylion megis dyddiadau’r daith, y costau a’r cynhyrchiad. Ni ellir gwarantu y byddwch yn cael eich llogi gan fod y neuaddau cymunedol yn dewis pa gynnyrch i’w logi ond maent yn hapus i drafod a gweld os oes galw am yr hyn a gynigir.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: www.nosonallan.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees