Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Sefydliad Foyle

Sefydliad Foyle

Mae’r Foyle Foundation yn ymddiriedolaeth annibynnol sy’n rhannu grantiau. Mae’n dosbarthu grantiau i elusennau yn y DU - elusennau y mae a wnelo eu gwaith craidd â’r Celfyddydau a Dysg.

Mae’r Foundation yn gwahodd ceisiadau sy’n cyflwyno achos cryf am gefnogaeth, un ai yn y celfyddydau perfformio neu yn y celfyddydau gweledol, lle mae cymorth arbennig yn cael ei roi i ddatblygu gweledigaeth artistig. Y blaenoriaethau eraill yw:

• helpu i wneud y celfyddydau yn fwy hygyrch trwy ddatblygu cynulleidfaoedd newydd neu gefnogi teithiau, gwyliau a phrosiectau celfyddydol ac addysgol; a
• thrwy hybu gwaith newydd a chefnogi artistiaid ifanc ac egin artistiaid.

Rhoddir ystyriaeth i brosiectau i adeiladu cyfleusterau newydd i’r celfyddydau neu i wella neu ailgyfarparu canolfannau sy’n bodoli eisoes.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.foylefoundation.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees