Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Sefydliad Diwylliannol Ewropeaidd

Sefydliad Diwylliannol Ewropeaidd

Mae’r Sefydliad Diwylliannol Ewropeaidd yn cefnogi’r celfyddydau ar draws Ewrop trwy fuddsoddi mewn pobl a phrosiectau y mae eu gwaith yn arloesol a thraws-ffiniol.

Mae’r Cronfa Mudoledd ‘Camu ’Mhellach / STEP Beyond’ yn darparu grantiau i artistiaid, gweithredwyr/symbylwyr diwylliannol, newyddiadurwyr celf ac ymchwilwyr diwylliannol i ymchwilio, profi, ennill ysbrydoliaeth a dylanwadu ar eraill o fewn eu rhwydweithiau, er mwyn hybu cysylltiadau creadigol trwy gydweithredu, archwilio a chyfnewid safbwyntiau a syniadau. Ei nod penodol yw hybu teithio rhwng gwledydd sydd ar ffiniau dwyreiniol yr Undeb Ewropeaidd sydd nawr wedi ei ymhelaethu; anelir y dyfarniadau at y rhai hynny fyddai’n arferol yn ei chael yn anodd i deithio.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.eurocult.org/

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees