Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Esmee Fairbairn Foundation

Esmee Fairbairn Foundation

Mae’r Esmee Fairbairn Foundation yn anelu at wella ansawdd bywyd ledled y DU.

Gwneir hyn trwy ariannu gweithgareddau elusennol y sefydliadau hynny sydd â’r gallu a’r syniadau i sicrhau newid er gwell. Mae’n ymfalchïo mewn cefnogi gwaith fyddai fel arall yn cael ei ystyried yn anodd ei ariannu.

Prif ddiddordebau’r Foundation yw bywyd diwylliannol y DU, addysg a dysg, yr amgylchfyd naturiol a galluogi pobl dan anfantais i gyfranogi yn llawnach mewn cymdeithas.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.esmeefairbairn.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees