Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Grantiau Sefydliad Eingl-Japaneaidd Daiwa

Mae’r Daiwa Anglo-Japanese Foundation yn elusen yn y DU a sefydlwyd ym 1988 gyda’r brif nod o gefnogi cysylltiadau rhwng Prydain a Japan. Mae’r Sefydliad yn dyfarnu grantiau i unigolion a sefydliadau yn y DU a Japan o fewn holl feysydd y celfyddydau gweledol a pherfformiadol, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, gwyddoniaeth a pheirianneg, mathemateg, astudiaethau busnes, addysg – yn cynnwys ysgolion a phrifysgolion, a grwpiau cymunedol a phroffesiynol.

Grantiau bach Sefydliad Daiwa

Mae grantiau o £2,000 - £7,000 ar gael i unigolion, cymdeithasau neu gyrff eraill yn y DU neu Japan i hyrwyddo a chefnogi cydadwaith rhwng y ddwy wlad. Mae’r grantiau bychain hyn yn addas tuag at bob maes o weithgaredd, gan gynnwys cyfnewid addysgol a chymunedol, teithio ar gyfer ymchwil, trefnu cynadleddau, arddangosfeydd a phrosiectau a digwyddiadau eraill sy’n cyd-fynd a’r nod cyffredinol. Rhoddir croeso arbennig i fentrau newydd.

Gwobrau Sefydliad Daiwa

Mae gwobrau rhwng £7,000 a £15,000 ar gael i brosiectau cydweithredol sy'n caniatáu i bartneriaid Prydeinig a Japaneaidd weithio gyda'i gilydd, yn ddelfrydol yng nghyd-destun perthynas sefydliadol. Gall Gwobrau Sefydliad Daiwa fod ar gyfer prosiectau yn y rhan fwyaf o feysydd academaidd, proffesiynol, celfyddydol, diwylliannol ac addysgol. (Gellir ystyried ceisiadau ym maes gwyddoniaeth hefyd.) Manylion y cais:http://www.dajf.org.uk/grants-awards-prizes/daiwa-foundation-awards

Gwobrau Adrian Daiwa

Caiff Gwobrau Adrian Daiwa eu dyfarnu i gydnabod cydweithrediad gwyddonol sylweddol rhwng timau ymchwil Prydeinig a Japaneaidd ym maes gwyddoniaeth bur, neu ddefnyddio gwyddoniaeth. Maent yn cydnabod y timau ymchwil hynny sydd wedi cyfuno rhagoriaeth o ran llwyddiant gwyddonol â chyfraniad hirdymor i gysylltiadau rhwng y Deyrnas Unedig a Japan. Manylion y cais: http://www.dajf.org.uk/grants-awards-prizes/daiwa-adrian-prizes

Gwobr Gelf Sefydliad Daiwa

Mae Gwobr Gelf Sefydliad Daiwa yn wobr cais agored sy'n cynnig cyfle i artist o Brydain gynnal ei arddangosfa unigol gyntaf mewn oriel yn Tokyo, Japan. Rhoddir ffi cymryd rhan o £5,000 i'r enillydd yn ogystal â chostau teithio a llety am gyfnod yn Japan sy'n cyd-ddigwydd ag agoriad yr arddangosfa. Caiff ef/hi hefyd ei gyflwyno i unigolion a sefydliadau allweddol ym myd celf gyfoes Japan.

Mae manylion pellach a gwybodaeth am ymgeisio ar gael ar: www.dajf.org.uk/grants

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees