Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Raglen Ddiwylliannol

Raglen Ddiwylliannol

Mae gan Raglen Ddiwylliannol y Gymuned Ewropeaidd (2007-2013) gyllideb o 400 miliwn Ewro ar gyfer prosiectau a mentrau i ddathlu amrywiaeth ddiwylliannol Ewrop ac atgyfnerthu ein treftadaeth ddiwylliannol trwy ddatblygu cydweithrediad traws-ffiniol rhwng gweithredwyr a sefydliadau diwylliannol.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.culture.info

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees