Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Sefydliad Calouste Gulbenkian

Sefydliad Calouste Gulbenkian

Mae’r Calouste Gulbenkian Foundation yn sefydliad elusennol a sefydlwyd ym Mhortiwgal ym 1956, gyda’i ddiddordebau diwylliannol, addysgol, cymdeithasol a gwyddonol.

Pwrpas Cangen y DU yw helpu i gyfoethogi profiadau pobl yn y DU ac Iwerddon a cheisio sicrhau newid parhaol a buddiol yn eu bywydau. Mae gan y Sefydliad ddiddordeb arbennig mewn cefnogi y rhai hynny sydd fwyaf dan anfantais.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.gulbenkian.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees