Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Big Lottery Fund

Big Lottery Fund

Mae'r Big Lotery Fund yn gyfrifol am ddosbarthu hanner yr arian a godir gan y Loteri Genedlaethol rhwng achosion da: 14 ceiniog o bob punt sy’n cael ei wario ar brynu Tocynnau Loteri.

Mae'r Big Lotery Fund yn rhoi yn agos i £2 filiwn bob 24 awr mewn arian loteri at achosion da. O’i roi ochr yn ochr â chyfraniad dosbarthwyr Loteri eraill, golyga bod y rhan fwyaf o bobl yn y DU yn byw o fewn ychydig filltiroedd i brosiect a ariennir gan y Loteri.

Am wybodaeth pellach,ewch i:
g: http://www.biglotteryfund.org.uk/funding

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees