Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Arian I Bawb

Arian I Bawb

Cynllun grantiau Loteri sy’n cefnogi prosiectau bychain yn y gymuned yw Arian i Bawb. Mae’r grantiau yn amrywio o £500 i £10,000 a gall ariannu prosiectau sy’n galluogi pobl i gymryd rhan mewn celfyddyd, chwaraeon, treftadaeth a gweithgareddau cymunedol, yn ogystal â phrosiectau sy’n hyrwyddo addysg, yr amgylchfyd a iechyd yn y gymuned leol.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.awardsforall.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees