Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am ariannu a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru. Mae cynlluniau’r Cyngor yn rhoi cyfle i sefydliadau celfyddydol ac unigolion dderbyn cefnogaeth ariannol tuag at brosiect celfyddydol sydd wedi ei ddiffinio’n glir neu tuag at gyfle ym maes hyfforddiant.

Gellir darganfod gwybodaeth ar feini prawf cymhwyster a blaenoriaethau cyllido yn y canllawiau ariannu ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru.

Am arweiniad cyffredinol i gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru, ewch i:
g: http://www.celfcymru.org/what-we-do/funding

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees