Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Arts Council Northern Ireland

Arts Council Northern Ireland

Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon yw’r prif asiantaeth ddatblygu ar gyfer y celfyddydau yng Ngogledd Iwerddon. Dyma’r brif gefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol, ac mae’n cynnig ystod eang o gyfleoedd ariannu trwy gyfrwng cronfeydd y Trysorlys a’r Loteri Genedlaethol.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.artscouncil.ie

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees