Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Arts Council England

Arts Council England

Mae Cyngor Celfyddydau Lloegr (ACE) yn gweithio i gael celfyddyd fawr o fewn cyrraedd pawb trwy gefnogi, datblygu a buddsoddi mewn profiadau celfyddydol sy’n cyfoethogi bywydau pobl.

Fel yr asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer y celfyddydau, mae Cyngor Celfyddydau Lloegr yn cefnogi ystod o weithgareddau artistig, o theatr i gerddoriaeth, o lenyddiaeth i ddawns, o ffotograffiaeth i gelf ddigidol ac o garnifal i grefftau.

• Grantiau i’r Celfyddydau
Mae Cyngor Celfyddydau Lloegr yn ariannu gweithgareddau celfyddydol sydd o fudd i bobl yn Lloegr, neu sy’n helpu artistiaid a sefydliadau artistig. Os oes gennych syniadau am rywbeth y carech ei wneud yn y celfyddydau, yna mynnwch wybod mwy am Grantiau i’r Celfyddydau, sef rhaglen agored Cyngor Celfyddydau Lloegr i’r rhai sydd am ymgeisio am gefnogaeth ariannol.

• Sustain
Mae Sustain yn gronfa ariannol o £40 miliwn, sy’n agored trwy gais; mae’n darparu cymorth ychwanegol i sefydliadau sydd dan bwysau oherwydd y dirwasgiad. Nid cronfa ar gyfer sefydliadau sy’n methu yw hon ond mae’n fodd i Cyngor Celfyddydau Lloegr gynnal rhagoriaeth artistig yng nghyd-destun y dirywiad economaidd.

• Ariannu rheolaidd i sefydliadau
Mae Cyngor Celfyddydau Lloegr yn rheolaidd yn ariannu tua 880 o sefydliadau celfyddydol gyda grantiau dros dair blynedd, gan fuddsoddi £350 miliwn bob blwyddyn erbyn 2010/11. Bydd cefnogaeth ACE yn helpu i ddod â chelfyddyd o’r radd flaenaf i ystod eang o bobl - fel cyfranogwyr ac fel cynulleidfa.

• Rhaglen arweinyddiaeth ddiwylliannol
Lansiodd Cyngor Celfyddydau Lloegr y rhaglen hon ym mis Mai 2006 er mwyn hyrwyddo rhagoriaeth mewn rheolaeth ac arweinyddiaeth.

• Perchnogi Celf
Mae’r cynllun benthyciadau di-lôg hwn wedi ei gynllunio i’w gwneud yn hawdd a fforddiadwy i bobl brynu gweithiau celf cyfoes.

• Cronfeydd a reolir
Mae ‘Cronfeydd a reolir’ yn galluogi Cyngor Celfyddydau Lloegr i adnabod cyfleoedd newydd i’r celfyddydau, i sefydlu mentrau newydd, i sefydlu partneriaethau newydd a rhoi sylw i gynlluniau penodol i sicrhau twf. Fel arfer, nid yw’r cynlluniau hyn yn agored i dderbyn ceisiadau.

• Rhaglen diwylliannol ardaloedd trefol
Roedd rhaglen ddiwylliannol ardaloedd trefol yn darparu arian Loteri ar gyfer prosiectau diwylliannol mewn ardaloedd trefol, rhwng 2004 a 2006.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://artscouncil.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees