Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Celfyddydau a Busnes

Celfyddydau a Busnes

Mae Celfyddydau a Busnes yn fodd i sefydlu partneriaethau rhwng masnach a diwylliant.

Mae’n cysylltu cwmnïau ac unigolion â sefydliadau diwylliannol ac yn darparu’r arbenigedd a’r ddealltwriaeth sy’n angenrheidiol os ydynt am lwyddo gyda’i gilydd.

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: www.artsandbusiness.org.uk

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees