Bridget Keehan, Day to Go

Cronfa India Cymru

Menter ar y cyd rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig yw India Cymru, sy'n cefnogi cydweithrediadau artistig a chyfnewid syniadau rhwng gweithwyr creadigol proffesiynol a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru ac yn India.

MAE CRONFA INDIA CYMRU WEDI CAU. Darllenwch am y prosiectau yma: http://www.wai.org.uk/india-wales?diablo.lang=cym

Gwneud Cais

1. Sicrhewch eich bod wedi darllen Canllawiau Cronfa India Cymru.

2. Cysylltwch ag aelod o staff Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i drafod eich prosiect: http://wai.org.uk/contact-us

3. I ddechrau cais newydd, cliciwch ar un o'r canlynol:

botwm: arian i unigolion botwm: arian i sefydliadau


I ddychwelyd i gais yr ydych eisoes wedi dechrau:

botwm - parhau gyda chais


Mae ein system ar-lein yn caniatáu i chi adolygu ac argraffu beth bynnag yr ydych wedi ei wneud hyd yn hyn, neu i gadw eich cais er mwyn i chi ddod yn ôl ato yn nes ymlaen.

Ar unrhyw adeg yn y broses, gallwch edrych ar y nodiadau cymorth ar-lein neu, ar gyfer ymholiadau mwy cymhleth, gallwch gysylltu â ni.

I gael gwybodaeth am fformatau amgen a hygyrch, cliciwch yma.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees