Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Ceisio am Arian

Ceisio ar-lein am Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol.

Gall sefydliadau ac artistiaid unigol yng Nghymru wneud cais ar-lein ar gyfer y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, a fydd yn gwneud y broses o ofyn am gymorth yn symlach.

Eich cam cyntaf fydd cwblhau'r ffurflen gofrestru, a fydd yn eich cofrestru gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bob tro yr hoffech wneud cais i'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, byddwch yn mynd trwy restr wirio i sicrhau eich bod chi a’ch gweithgaredd arfaethedig yn gymwys i gael cymorth. Yna, byddwch yn gallu dechrau eich cais ar-lein, neu fe gewch ragor o wybodaeth.

Dechrau cais newydd:

1. Sicrhewch eich bod wedi darllen ein canllawiau: http://wai.org.uk/funding/iofguidelines

2. Cysylltwch ag aelod o staff Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i drafod eich prosiect: http://wai.org.uk/contact-us

3. I gofrestru ac i ddechrau cais newydd, cliciwch ar un o'r canlynol:

botwm: arian i unigolion botwm: arian i sefydliadau


I ddychwelyd i gais yr ydych eisoes wedi dechrau:

botwm - parhau gyda chais


Mae ein system ar-lein yn caniatáu i chi adolygu ac argraffu beth bynnag yr ydych wedi ei wneud hyd yn hyn, neu i gadw eich cais er mwyn i chi ddod yn ôl ato yn nes ymlaen.

Ar unrhyw adeg yn y broses, gallwch edrych ar y nodiadau cymorth ar-lein neu, ar gyfer ymholiadau mwy cymhleth, gallwch gysylltu â ni.

I gael gwybodaeth am fformatau amgen a hygyrch, cliciwch yma.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees