Bianco - NoFit State © Richard Davenport

Diolch am gwblhau win holiadur cymhwysedd

Yn anffodus, nid ydych chi neu eich gweithgaredd arfaethedig yn gymwys ar hyn o bryd i gael arian drwy’r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth a chymorth neu cymerwch olwg ar ffynonellau eraill o arian.

I weld enghreifftiau o'r mathau o ymweliadau a phrosiectau a ariannwyd gennym, gweler Pwy a Ariannwyd Gennym.

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees