Page 1|2

Awstria

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Sinfonia Cymru | photo: Richard Bosworth

Classical: NEXT

31/05/2014

Cafodd sefydliadau cerddoriaeth siambr, Ensemble Cymru, a Sinfonia Cymru gefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i fynychu Classical:NEXT sef sioe fasnach a chynhadledd yn Fienna, Awstria ym mis Mai 2014.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Theatr CynefinLabrinyth Carinthia

www.cynefin.org.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mess up the Mess Theatre Company

Strangers 2 - Gwersyll Datblygu Theatr Ieuenctid Rhyngwladol, Hong Kong

Bu Sarah Jones a Peri Thomas yn cynrychioli Mess up the Mess yn ASSITEJ (Gŵyl Ryngwladol Theatr i Blant a Phobl Ifainc) yn Linz, Awstria gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. Buont yn ymchwilio ac yn datblygu'r arferion gorau wrth greu gwaith i bobl ifainc a chyda phobl ifainc ym Mhrosiect Theatr Ieuenctid Rhyngwladol Dieithriaid'. Tra oeddent yno buont hefyd yn achub y cyfle i rwydweithio ag arweinwyr byd-eang wrth greu theatr i/â phobl ifainc a phlant.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Joyner, Siriol

TRANS - Residency for Collaboration and Research in Performing Arts

Cais i fynd i breswylfa ym Mhortiwgal gydag wyth coreograffydd arall o saith gwlad wahanol y cyfarfu Siriol � hwy yn NawnsWE yn Fienna y llynedd.

Dolen i wefan allanol

 JMoore_DasIstKultur_Painting_IOF_Austria_2014

Moore, James

Preswylfa yn Atelierhaus Salzamt yn Rhagfyr 2014.

Ymgymerodd â phreswylfa fis yn Atelierhaus Salzamt yn Rhagfyr 2014.

www.jamescmoore.org

Dolen i wefan allanol

WalesArtsReview_IOF_MagicFluteBanner

Wales Arts Review

Wales Arts Review yng Ngwyl Gerdd Bregenz

Cafodd grant i alluogi Steph Power i fynychu Bregenzer Festspiele 2014 i ysgrifennu am y digwyddiad.

http://www.walesartsreview.org

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Small World Theatre

Creative In Difference

28/11/2010 - 30/11/2010

Prosiect partneriaeth Ewropeaidd gyda 6 gwlad yn ymchwilio i ymagweddau creadigol at Amrywiaeth.

Literature in Flux - via the Danube

Literature in Flux - via the Danube

27/10/2011 - 29/10/2011

Cyfarfod blynyddol y rhwydwaith Ewropeaidd HALMA fydd yn cyfarfod i drafod polisi a digwyddiadau'r dyfodol ac i ddathlu cwblhau'r prosiect Literature in Flux - via the Danube.

Belarws

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

 MichalIwanowski_IOF_ExhibitionBelarus_2014-15

Iwanowski, Michal

Belarus & Lithuania 2015

Fe’i gwahoddwyd i arddangos ei waith ‘Clear of People’ yn ‘Y Gallery’ yn Minsg, Belarws.

Dolen i wefan allanol

Bwlgaria

Elfen/Dewi Glyn Jones

Zyborska, Wanda

Visual artist Wanda Zyborska took part in the Cross Point symposium of female international artists.

Visual artist Wanda Zyborska took part in the Cross Point symposium of female international artists.

http://wandazyboorska.wikispace.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jenkins, Paul

Performance at International Art-Forum, Sofia

Cafodd Paul Jenkins ac actor a dogfennwr arian i fynd i Soffia i berfformio yn y Fforwm Theatr Rhyngwladol 4-9 Tachwedd 2013.

Dolen i wefan allanol

 TracyHarris_PaulJenkins_IOF_BetterWorse_Bulgaria_2014-15

Harris, Tracy

Better/Worse 17/11/2014

Ymgeisiodd ar ei rhan hi a Paul Jenkins i berfformio Better/Worse yng Ngŵyl Fforwm y Celfyddydau yn Soffia, Bwlgaria.

Dolen i wefan allanol

Croatia

Elfen/Dewi Glyn Jones

Coed HillsSupport for Coed Hills' artist group to visit Zadar, Croatia to research a project exploring connections between the St Donats Churches in the Vale of Glamorgan and Zadar with view to exhibit a site specific piece at St Donats Church, Vale of Glamorgan in 2012.

www.coedhills.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cyfnewidfa Lên Cymru

Welsh writers at the Festival of the European Short Story, Zagreb and Varazdin, Croatia

I bedwar ysgrifennwr o Gymru - Jon Gower, Owen Martell, Deborah Kay Davies a Rachel Tresize i gymryd rhan yng Nŵyl Stori fer Ewropeaidd Croatia, lle mae Cymru yn westai gwadd arbennig yn 2013.

http://www.waleslitexchange.org

Dolen i wefan allanol

Cymru

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Huw Stephens

Cerddoriaeth Byd o Gymru

01/10/2009

Fel rhan o’i gyfres o gyfeiriaduron y celfyddydau, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi casglu Cyfeirlyfr Cerddoriaeth Byd o Gymru.

Mwy am y prosiect hwn

Interceltique Celebration - Wales Millennium Centre

Dathliad Rhyngeltaidd

01/05/2010

Roedd Canolfan Mileniwm Cymru ynghyd â’r Ŵyl Ryngwladol Festival Interceltique de Lorient yn cydweithio am y tro cyntaf erioed i gyflwyno diwrnod llawn dathliadau Celtaidd byw. Wedi’i sefydlu ym 1969 hi yw’r ŵyl Geltaidd fwyaf o’i math drwy’r byd. Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl yma fod yn gysylltiedig â digwyddiad y tu allan i Ffrainc.

Mwy am y prosiect hwn

Llangollen Eisteddfod

Codi'r Baton

01/07/2009

Lawnsiwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ag Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen y prosiect 'Codi'r Baton' ar faes yr Eisteddfod yn Nghorffennaf 2009.

Mwy am y prosiect hwn

National Theatre Wales / Toby Farrow

Theatr o Gymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio gyda’r partneriaid i gynorthwyo cwmniau i ddatblygu’n rhyngwladol, gan gynnwys datblygu grwpiau ffocws, seminarau, ymweliadau ymchwil, cyhoeddiad a digwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau arddangos.

Mwy am y prosiect hwn

Martin Joseph

Cynllun Ariannu Cerddoriaeth Brydeinig

Wales Arts International is pleased to announce that it is working in partnership with the British Music Abroad scheme to fund Welsh artists to perform at international showcase events.

Mwy am y prosiect hwn

Womex 13 Trade Fair (photo Yannis Psathas)

Womex 2013 Caerdydd

Daeth WOMEX, arddangosfa fasnach cerddoriaeth byd, i Gaerdydd am y tro cyntaf rhwng dydd Mercher a dydd Sul, 23 a 27 Hydref 2013. WOMEX yw’r farchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd. Mae’r ffair ryngwladol hon yn gyfle i weithwyr proffesiynol o feysydd cerddoraeith werin, roots, ethnig a thraddodiadol ddod at ei gilydd a hefyd mae’n cynnwys cyngherddau, cynadleddau , nosweithiau DJ a ffilmiau dogfen.

Mwy am y prosiect hwn

Curators Visit 2010

Ymweliad Curaduron 2010

18/05/2010

Ym mis Mai 2010 cafwyd ymweliad â Chymru gan grŵp o Guraduron Rhyngwladol wedi ei drefnu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Dance Encounters 2011 / Cyfarfyddiadau Dawns 2011

Cyfarfyddiadau Dawns

Cynhaliwyd Cfarfyddiadau Dawns o'r 31 o Ebrill - 1 o Fai 2011 yng Nghaernarfon a bu'n edrych ar y risgiau o raglennu dawns rhyngwladol, y rhwystrau sydd ynghlwm i hyn a sut i ddod drostynt.

Mwy am y prosiect hwn

gan/by Mission Photographic

Cerdd Cymru : Music Wales

Partneriaeth rhwng y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru / Cyngor Celfyddydau Cymru yw Cerdd Cymru : Music Wales, sy'n dod â'r diwydiant cerddoriaeth a cherddorion yng Nghymru at ei gilydd i ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol sydd o fudd i Gymru yn economaidd ac yn ddiwylliannol.

Mwy am y prosiect hwn

Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru

Rhaglen Datblygu Beirniaid Celfyddydau Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Visiting Arts i ddatblygu cyfle newydd i feirniaid celfyddydau Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Walking Cities, photo Ani Saunders

Walking Cities Cymru

Mae Walking Cities, prosiect a ddatblygwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig, wedi paru awduron o India a Chymru a rhoi cyfle iddynt fynd ar daith i ddinasoedd cartref a rhanbarth ei gilydd a’u gweld trwy lygaid brodorol.

Mwy am y prosiect hwn

Cyprus

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Karin-Diamond and Steve Sullivan - Cyprus International Film Festival - 2013

Sullivan, Steve

Happy Hours - World Premiere launch at Cyprus International Film Festival

Cafodd y cydawduron a’r cydgyfarwyddwryr, Steve Sullivan a Karin Diamond, grant i fynd i berfformiad cyntaf y byd o ffilm annibynnol o Gymru, Happy Hours, yn 8fed Ŵyl Ffilmiau Ryngwladol Ynys Cyprus, 25-28 Hydref 2013.

Dolen i wefan allanol

Denmarc

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Theatr Nanog

Ymweliad ymchwil i ASSITEJ 2011

Gyda ein cefnogaeth ni, galluogwyd i grŵp o rhaglennwyr mudiadau celfyddydaol a Cyfarwyddwyr llawrydd o Gymru i gymeryd rhan yn ASSITEJ yn Denmarc, sef mudiad rhyngwladol un-pwrpas ar gyfer theatr i bobl ifanc.

Mwy am y prosiect hwn

Eric van Nieuwland

Womex 2010 Copenhagen

O 21-31 Hydref 2010 roedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru â’r Sefydliad Cerddoriaeth Cymreig yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn cyflwyno sioe arddangos o gerddoriaeth o Gymru yn WOMEX 2010.

Mwy am y prosiect hwn

The Gentle Good

WOMEX 2009 Copenhagen

Mynychodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig WOMEX yn Copenhagen ar ddiwedd mis Hydref 2009.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Oakes, BrendaCollaboration & Exchange, Denmark

www.brendaoakes.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Carter, RuthYn dilyn Interventions 08, parhaodd Ruth â'r cydweithrediad a'r ddeialog drawsddiwylliannol rhwng ardal wledig gorllewin Jutland yn Nenmarc a Phowys, Cymru.

Dolen i wefan allanol

Oriel Davies

Oriel Davies GalleryGyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, teithiodd Tom Gilhespy ac A,amda Farr, Oriel Davies i ymgymryd â gwaith ymchwil a datblygu i ymweliad cyfnewid yn y celfyddydau gweledol rhyngwladol rhwng Estonia, Cymru a Denmarc.

www.orieldavies.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Speight, AngelaFor ceramicist Angela Speight to undertake a six week residency at the International Ceramic Research Centre in rural Denmark.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Clwyd Theatr Cymru TYPSupport for Clwyd Theatre Cymru to attend the 2011 ASSITEJ International 17th World Congress in Denmark and Sweden as a network member and to develop links for the Small Nations collaborative project planned for 2013/2014.

www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Mess up the Mess Theatre CompanySupport for Sarah Jones and Peri Thomas to represent Mess Up the Mess Theatre Company at the 2011 ASSITEJ International 17th World Congress in Denmark and Sweden.

www.messupthemess.co.uk

Dolen i wefan allanol

Duncan Ayscough

Ayscough, DuncanCyfnod preswyl yng Nghanolfan Grochenwaith Ryngwladol Guldergaad, Denmarc

www.duncanayscough.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Penrhyn-Jones, SaraSara Jones i ymweld â Sefydliad Pegynol Uummannaq ar yr Ynys Las 10-13 Gorffennaf i ffilmio gwyddonwyr a'r gymuned leol.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Griffiths, CatrinAriannwyd y ceramegydd hwn i ymgyfranogi o breswylfa 6 wythnos yng Nghanolfan Ymchwil Ryngwladol Guldagergaard yn Nenmarc.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Greenhalgh, Jill

The Book of Space ll

Cefnogaeth i Jill Greenhalgh a Meg Ella fynd i breswylio yn yr Odin Teatret Centre, Holstebro, Denmarc ym mi shYdref 2017 - gan weithio ar y cyd � Suzon Fuks a 10 perfformwraig ryngwladol.

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Clwyd Theatr Cymru

17eg Cynghrair Assitej y Byd “Adeiladu Pontydd, Croesi Ffiniau”

20/05/2011 - 29/05/2011

Gŵyl Celfyddydau Perfformio Rhyngwladol i Gynulleidfaoedd Ifainc, gan gynnwys seminarau a gweithdai i ymarferwyr proffesiynol yn y sector.

9Bach by/gan Eric van Nieuwland

WOMEX 2010

27/10/2010 - 31/10/2010

Y digwyddiad masnach i farchnad cerddoriaeth y byd.

Estonia

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Tim Davies

Davies, TimDerbyniodd Tim Davies gymorth gan y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i deithio i Estonia ar gyfer sioe unigol yn Neuadd Gelf Talin.

www.timdaviesartist.com

Dolen i wefan allanol

Glynn Vivian Art Gallery

Glynn Vivian Art GalleryFel rhan o ymchwil a datblygu rhaglen Glynn Vivian ar gyfer 2012.

http://www.glynnviviangallery.org

Dolen i wefan allanol

Ewrop

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Carwyn Evans

Prosiectau yn yr UE

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cyflwyno cyfleoedd newydd i’r celfyddydau yng Nghymru trwy chysylltiadau yn Ewrop.

Mwy am y prosiect hwn

Ffrainc

Page 1|2

9bach

Gwyl Rhyngeltaidd Lorient

Cafodd diwylliant a thraddodiadau Cymru eu harddangos yng Ngŵyl Ryng-Geltaidd Lorient yn Llydaw rhwng y 1af a’r 10fed o Awst 2008.

Mwy am y prosiect hwn

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Graham, AlisonAriannwyd y ceramegydd hwn i ymgyfranogi o breswylfa yng Nghanolfan Ryngwladol DRaw yn Ffrainc.

www.studiopottery.co.uk

Dolen i wefan allanol

Taja Raman

Raman, TanjaDerbyniodd Tanja Raman gymorth gan y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol i deithio i Nord-pas-de-Calais i ymchwilio a datblygu ei hymarfer trwy gydweithredu â Mylene Benoit. Mynychodd berfformiad cyntaf darn diweddaraf yr artist a phrofodd berfformiadau newydd yng ngŵyl VIA yn Mans gyda Mylene gan gynnwys mynychu cyfarfodydd â sefydliadau a chanolfannau celfyddydau yn Nord-pas-de-Calais wedi'u hwyluso gan Mylene i ddatblygu rhwydwaith cysylltiadau yn yr ardal.

www.tanjaraman.com

Dolen i wefan allanol

Gerard Kilbride

KilBride, GerardYmgymerodd Gerard a Daniel Kilbride ag ymchwil gyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol ar gyfer prosiect cydweithredol yng Ngalisia a Llydaw i ddatblygu cynlluniau ar gyfer darn cerddoriaeth cydweithredol newydd.

www.myspace.com/ourspacetaran

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Williams, TomosMae Tomos Williams a Julie Murphy wedi cael eu gwahodd i berfformio yn ystod lansiad o CD, y bu nhw'n creu ar y cyd gyda cerddorion o Lydaw, Yr Almaen a Ffrainc.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Gingell, ZoeFor Zoe Gingell and Eve Dent to undertake research and development in the Perigord region of France to explore future collaborations and connections for Mothersuckers, an arts project exploring themes of motherhood and pregnancy.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Tocci, ChiaraChiara Tocci to fund travel to the 42nd edition of Les Rencontres d'Arles, a photography festival in Arles, France, to meet with galleries, publishers and photography experts in order to research and develop her practice further.

www.chiaratocci.com

Dolen i wefan allanol

David Barnes

Barnes, David

Arddangosfa unigol o King Tide/ Brenin Llanw yn lleoliad 'Espace Transit' ym Montpellier, Ffrainc yn ystod gŵyl y Boutographies 2013

Gwnaeth David gais am nawdd i'w alluogi i fod yn bresennol yn ei arddangosfa unigol yn lleoliad 'Espace Transit' ym Montpellier, Ffrainc yn ystod gŵyl y Boutographies 2013.

http://www.davidbarnes.info/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Goodfellow, AnnAnn Goodfellow has been asked to exhibit her figurative ceramic work in a solo show at the Galerie du lon de Fel, France 26th August - 11th October 2012.

www.anngoodfellow.com

Dolen i wefan allanol

Calan

Calan

Rhoes Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogaeth i Calan deithio i Wlad y Basg i berfformio yng ngŵyl Bidasoa.

Rhoes Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gefnogaeth i Calan deithio i Wlad y Basg i berfformio yng ngŵyl Bidasoa.

http://www.calan-band.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Theatr Genedlaethol Cymru

Datblygu Syniad gyda Teatr Piba

I Theatr Genedlaethol Cymru ddatblygu cam nesaf eu cywaith gyda Teatr Piba yn Llydaw.

http://www.theatr.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

MothersuckersFe'u hariannwyd mewn prosiect cydweithiol â Chelf13 yn Ffrainc sy'n archwilio syniadau traddodiadol o fod yn rhiant ac ymatebion artistig cyfredol gan ddiweddu mewn arddangosfa yn Ffrainc.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jones, Leona

ecoutez, Paris, France

Ariannwyd hi i ddatblygu prosiect llenyddiaeth ddigidol gyda'i chydweithiwr o'r Almaen, Robert Kalman, i'w gyflwyno yng nghynhadledd Chercher le Texte ym Mharis yn 2013.

www.leonajones.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Cyweithfa Ddawns

Ymweliad partneriaeth â Brest 2013

Prosiect ymchwil a datblygiad i Uma O'Neil, Cyfarwyddwr Cywaith Dawns, Cwmni Buddiannau Cymunedol, ymweld â'r sefydliad Un soir à l'Ouest ym Mrest yr oedd penllanw ei ŵyl ddawns, La Becquée, yn digwydd ar yr un pryd.

http://www.dancecollective.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Curtis, Tony

Darlleniad barddoniaeth a chyfweliad ym Mharis

Cafodd grant i ariannu ei daith i Baris ym Mawrth 2014 i roi darlleniad o'i farddoniaeth, cael ei gyfweld gan gylchgrawn Paris Lit Up, cwrdd â chyfieithwyr o ran ei waith ac ymchwilio lleoliadau i ddatblygu darn newydd o waith.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Theatr MwldanCefnogwyd Catrin Finch a Seckou Keita i arddangos a pherfformio eu halbwm cydweithredol mewn nifer o ddigwyddiadau ar draws Ffrainc a Benelwcs.

http://www.mwldan.co.uk

Dolen i wefan allanol

 CatrinJones_WISGW_IOF_France_2014

Jones, Catrin

Gweithdy Gwydr Lliw Rhyngwladol y Menywod yn Ffrainc, 2014

Ymgeisiodd i ymgyfranogi o Weithdy Gwydr Lliw Rhyngwladol y Menywod yn Ffrainc yn 2014 gydag artistiaid eraill o Gymru - Amber Hiscott, Chris Bird-Jones a Karen Heald.

www.catrinjones.co.uk

Dolen i wefan allanol

 AmberHiscott_IOF_France_2014

Gweithdy Rhyngwladol Gwydr Lliw, Ffrainc 2014.

Women's International Glass Workshop 2014

Ymgeisiodd i ymgyfranogi o Weithdy Gwydr Lliw Rhyngwladol y Menywod yn Ffrainc yn 2014 gydag artistiaid eraill o Gymru - Catrin Jones, Chris Bird-Jones a Karen Heald.

Dolen i wefan allanol

Bird-Jones&Heald, Women's International Glass Workshops 2014

Bird-Jones, Christine

Gweithdy Rhyngwladol Gwydr y Menywod 2014

Cyflwynodd Chris Bird-Jones gais iddi hi a'i chydweithwraig, Karen Heald, gymryd rhan yng Ngweithdy Rhyngwladol Gwydr Lliw y Menywod yn Ffrainc yn 2014.

Dolen i wefan allanol

 AlanGoulbourne_IOF_France_2014

Goulbourne, Alan

Paris Exhibition and Art Fair

Ymgeisiodd am arian i arddangos ei waith yn Oriel Virginie Louvet ym Mharis, 9 Hydref-9 Tachwedd 2014 a chael ei gynrychioli gan yr oriel yn Ffair Celf Ryngwladol Ifanc yn Ionawr 2015.

Dolen i wefan allanol

Page 1|2

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Midem 2010

Taith Fasnach Ryngwladol i Midem

23/01/2011 - 26/01/2011

Presenoldeb mewn ffair fasnach

Elfen/Dewi Glyn Jones

MIPCOM 2010

04/10/2010 - 08/10/2010

Y digwyddiad cynnwys adloniant byd-eang ar gyfer cydgynhyrchu, prynu, gwerthu, ariannu a dosbarthu cynnwys adloniant i deledu a ffilm, ar draws pob llwyfan.

NoFit State Circus - Immortal

ZEPA

01/01/2011 - 30/06/2012

Cynhyrchiad syrcas awyr agored i’w berfformio mewn 9 dinas yn Lloegr a Ffrainc drwy gydol 2011 a 2012. Trefnir rhaglen helaeth er ymgysylltu â’r gymuned ochr yn ochr â’r perfformiadau ynghyd â chyfleoedd i fyfyrwyr Syrcas a gweithwyr proffesiynol ifainc i gymryd rhan fel prentisiaid.

Nofit State Circus

Mundo Paralelo

06/10/2011 - 23/10/2011

Bydd tri perfformiad o Munda Paralelo yn y lleoliadau canlynol: La Rochelle 6-8 o Hydref ag Auch 21-23 o Hydref.

Georgia

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Dewhurst, AntoniaSupport for visual artist Antonia Dewhurst to attend an exhibition showing her work curated by Martin Barlow from Mostyn Gallery, at the Artisterium 4, Tbilisi, Georgia.

Dolen i wefan allanol

 MartinBarlow_IOF_Tbilisi_BedwyrWilliams_2014

Barlow, Martin

Out of Nowhere

Curadurodd arddangosfa o waith gan artistiaid o Gymru.

Dolen i wefan allanol

Groeg

 Beyond the border Festival_Thumbnail_2016

Ambrose, David

Attendance at FEST Conference 2015

Cafodd David Ambrose, Cyfarwyddwr Artistig Gwyl Storiau Beyond the Border, gefnogaeth i fynychu cynhadledd flynyddol FEST (Ffederasiwn Sefydliadau Storiau Ewrop).

http://www.beyondtheborder.com/

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Soyinka, Bambo Cambo'Silent Revival is a collaborative project that aims to bring together dancers, musicians, visual artists and film makers from Wales Greece and Bulgaria.

Dolen i wefan allanol

 SaraRees_ArtAthina_DEMOCRACY_IOF_2014

Rees, Sara

DEMOCRACY yn Art-Athina 2014

Fe’i gwahoddwyd gan Oriel ABC Mosgo i fynd â’i gwaith ymgyfranogol, DEMOCRACY, i Art-Athina, Gwlad Groeg ym Mai 2014.

Dolen i wefan allanol

Greece Grief

Williams, John

Ymweliad ymchwil i Wlad Groeg

Yn ystod Gorffennaf ac Awst 2015 treuliodd Richard James a John Williams bedair wythnos yng Ngwlad Roeg, yn bennaf yn Epirws ac Athen.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Williams, John

Greece/Grief

John Williams applied for funding for himself and musician Richard James to travel to Epirus, Greece to research and further develop project ideas through their collaboration based on the mirologi music tradition.

Dolen i wefan allanol

Gweriniaeth Armenia

Shaun Herbert-Stamp

Stamp, Shaun

Arteles Silence Awareness Existence Project, Finland

Ymgymerodd â phreswylfa ddeufis yng Nghanolfan Greadigol Arteles yn Haukijärvi, y Ffindir ar thema Tawelwch, Ymwybyddiaeth, Bodolaeth yn Nhachwedd-Rhagfyr 2014.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Palser, Maja

Hearing Art Seeing Sound Festival 2016

Maja sought funding to participate at the Hearing Art Seeing Sound festival in yerevan, Armenia.

Dolen i wefan allanol

Gwlad Belg

Elfen/Dewi Glyn Jones

Davis, Eleanor

A Belgian Transect, Sideways Festival, Belgium

I Eleanor Davies gymryd rhan yng Ng?

Dolen i wefan allanol

Erin Rickard-Tongeren Residency-2014

Rickard, Erin

Artist In Residence Tongeren, Belgium

Ariannwyd yr artist gweledol hwn i ymgymryd â phreswylfa fis yn Nhongeren, Gwlad Belg.

www.erinrickard.co.uk

Dolen i wefan allanol

 JoannaYoung_IOF_.Brussels_2015

Young, Joanna

Preswylfa yn WorkSpace Brussels

Cafodd grant i ymgymryd â phreswylfa tair wythnos yn Work Space Brwsel sydd ag enw da rhyngwladol ym Mai 2015, lle datblygodd ddarn newydd o waith, Don’t think about a purple daisy.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Jenkins, Lowri

Artistic Connections in Belgium

Lowri is looking for funding to participate in Kinderenvondevilla Intensive Workweek in Dommelhof and showcase her work 'Invisible City'

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol (NPLD)

27/10/2010

Cynhadledd Ryngwladol NPLD – Cydweithredu Ewropeaidd ar gyfer Amrywiaeth Ieithyddol: Heriau a Chyfleoedd

Gwlad Pwyl

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Thorne, Simon

Neanderthal

Teithiodd Simon Thorne i Lodz, Wlad Pwyl er mwyn creu perfformiad newydd o’i waith ‘Neanderthal’ mewn cydweithrediad gyda aelodau o Gymdeithas Theatr Chorea.

Dolen i wefan allanol

Clwyd Theatr Cymru

Clwyd Theatr Cymru TYPThe Voyage

www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

Dolen i wefan allanol

Earthfall

Earthfall Dance Ltd.To attend Warsaw International Festival in December 2008.

www.earthfall.org.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Valleys Kidswww.valleyskids.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Centre for Performance Research Ltd.Developing the collaborative relationship between CPR and the Grotowski Institute in Wroclaw.

www.thecpr.org.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Earthfall Dance Ltd.Support for dance company Earthfall to develop their collaborative piece 'After The Birds' with Theatre Association Chorea, from Poland, for presentation at the Kiev International Festival, Ukraine.

www.earthfall.org.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Valleys KidsSupport for Miranda Ballin and Rhian Lloyd from Valleys Kids to undertake a research and development visit to discuss and further ideas for the collaborative project 'Kids at the Centre' with The Common Room for Kids Project based in Bytom, Poland.

www.valleyskids.org

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Tucker, NicolaBlue Line

www.nicolatucker.com

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Elfyn, Menna

Dyddiau Cymreig

Cynnig i Menna Elfyn ymweld � Gwlad Pwyl i ymgymryd � chyfres o ddarlleniadau o�i chasgliad diweddaraf o gerddi Cymraeg a Saesneg, ac i weithio gyda�i chyfieithydd Pwyleg.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

CAAPO

Taith Ymchwil a Datblygu - Wrocław 2012

Gwahoddwyd Brychan Tudor, Cyfarwyddwr Creadigol Sefydliad Cynhyrchu Celf yr Ymosodiad Creadigol, i annerch cynhadledd Cyfryngu Celfyddydol yn Academi Gelf Eugeinsz Geppert.

http://www.creativeassault.org

Dolen i wefan allanol

 BartoszNowicki_IOF_2014-15

Nowicki, Bartosz

Here I am (Autobiography)

Cafodd ei wahodd i Wlad Pwyl i gynnal ei arddangosfa unigol gyntaf yno yn rhan o Ail Ŵyl Ffotograffiaeth Gwlad Pwyl yn Hydref 2016 yn Póznan a Warszawa.

http://www.bartosznowicki.co.uk/

Dolen i wefan allanol

 Earthfall_Poland_IOF_2014

Earthfall Dance Ltd.

Dawns Earthfall yng Ngwyl Earthfall RETROPERSPECTYWY

Gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru roedd modd i bedwar aelod o Ddawns Earthfall (Jim Ennis a Jessica Cohen - y ddau Gyfarwyddwr Artistig - a dau berfformiwr Alex Parsons a Lara Ward) fynychu Gŵyl Ryngwladol rhif 3 o RetroPerSpektywy yn Łódz, Gwlad Pwyl, 21-26 Awst 2014.

http://www.earthfall.org.uk

Dolen i wefan allanol

 JobinaTinnemans-IOF-Poland-2014

Tinnemans, Jobina

Shakespeare And Hedgeshear

Cafodd grant i fynd i Wrocław, Gwlad Pwyl i arddangos ei chyfansoddiad clasurol cyfoes gydag elfennau trydanol, Shakespeare and Hedgeshear, yn rhan o ddyddiau cerddorol y byd yng Nghymdeithas Cerddoriaeth Gyfoes ar 8 Hydref 2014.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Elfyn, Menna

Dyddiau Cymreig

Cynnig i Menna Elfyn ymweld � Gwlad Pwyl i ymgymryd � chyfres o ddarlleniadau o�i chasgliad diweddaraf o gerddi Cymraeg a Saesneg, ac i weithio gyda�i chyfieithydd Pwyleg.

Dolen i wefan allanol

Gwlad yr Iâ

Elfen/Dewi Glyn Jones

Rowlands, Ian

AURORA BOREALIS (THE ANATOMY OF REVOLUTION)

Ian Rowlands applied for support to undertake two visits to Iceland to collaborate with an Icelandic theatre pracitioner, Jon Pall Eyjolfsson, to develop his work Aurora Borealis.

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Small World Theatre

Creative In Difference

20/03/2011 - 23/03/2011

Prosiect partneriaeth Ewropeaidd gyda 6 gwlad yn ymchwilio i ymagweddau creadigol at Amrywiaeth.

Hwngari

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Carr, TinaTeithiodd Tina Carr ag Annemarie Schone i Hwngari i gydweithredu gyda Senedd Roma, ‘Amaro Drom’ - cylchgrawn Roma - yn ogystal ag artistiaid a ffotograffwyr eraill o Roma.

www.simply-solar.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Carr, TinaInitiate future collaborations and research, establish potential partnerships with relevant groups, individuals and insitutions.

www.simply-solar.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Asquith, John

The Bards of Wales

Yn llenyddiaeth liwgar Ewrop, plethwyd ynghyd draddodiadau dwy wlad annhebyg, Cymru a Hwngari.

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Premiere Byd - Bards of Wales gan Karl Jenkins

21/06/2011 -

Mae corau o Hwngari, cor o Loegr a Chor Caerdydd yn cymryd rhan mewn gwaith comisiwn newydd yn Hwngari.

Iwerddon

Prosiectau'r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Iwanowski, MichalGyda chymorth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, bu'r ffotograffwyr o Gymru, Iwanowski a Bedwani'n teithio i Iwerddon i gydweithredu â dau ffotograffydd o Iwerddon i greu corff o waith sy'n archwilio sefyllfa credoau paganaidd yng ngorllewin Ewrop trwy ymweld â chaerau'r tylwyth teg yn Iwerddon.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Company of SirensFor Company of Sirens to present Sean Tyrone, an original theatre piece, at the Town Hall Theatre, Galway, Ireland.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Sound AffairsFor Sound Affairs to tour the film and live music performance of 'Salome' to seven member venues of the Strollers Touring Network in Ireland.

www.soundaffairs.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Re-LiveDolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Volcano Theatre Company LtdApplication to fund a visit to Clonmel Junction Festival, Ireland where Volcano will give three workshops around issues related to sustainability and the arts.

http://wwww.volcanotheatre.co.uk

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Disability Arts Cymru

European Arts Disability/Disability Art Network Weekend

I Gelfyddydau Anabledd Cymru a Celf o Gwmpas gymryd rhan mewn gweithdai a chyflwyniadau yn y digwyddiad International Disability Arts Networking yn Wexford, a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd.

http://www.dacymru.com

Dolen i wefan allanol

Patrick Lawlor

Lawlor, Patrick

International Ireland Showcase

Gwahoddwyd Patrick a’i fand i chwarae yng nghynhadledd Digwyddiadau Cerddorol Iwerddon yn Nhachwedd 2014.

Dolen i wefan allanol

Jessica Lloyd-Jones

Lloyd-Jones, Jessica

Preswylfa yng Nghanolfan Cerflunio Liatroma, Iwerddon

Roedd y breswylfa chwe wythnos yno'n drobwynt gyda chyfeiriadau newydd i'm hymarfer creadigol.

Dolen i wefan allanol

Elfen/Dewi Glyn Jones

Museum of Modern Art, Machynlleth

Ynysoedd/ Oileain/ Islands

Cefnogaeth am gyfnewid preswylfeydd rhwng MOMA, Machynlleth ac Aras Eanna, Innis Oirr yn Iwerddon - cefnogaeth benodol i'r artist Marged Pendrell.

http://www.moma.machynlleth.org.uk

Dolen i wefan allanol

Lithwania

chapter

Chapter

Tymor Aura

Cynhaliodd Theatr Dawns Aura, mewn partneriaeth gyda Chapter, bythefnos datblygu yn Lithwania ym mis Hydref 2013 lle bu Deborah Light, coreograffydd o Gymru, yn gweithio i greu darn 15-20 munud a berfformiwyd yn ystod ymweliad y Cwmni â Chaerdydd yn nes ymlaen yn y mis.

http://www.chapter.org

Dolen i wefan allanol

Digwyddiadau'r Calendr Rhyngwladol

Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau / Literature Across Frontiers

Gwyl a gweithdy cyfieithu Druskininkai

05/10/2011 - 07/10/2011

Yn yr Hydref eleni mi fydd llenorion Word Express, Karen Owens (Cymru) a Pelin Özer (Twrci) yn ymuno gyda llenorion o Lithwania, Marius Burokas a Donatas Petrošius, i ymchwilio a chyfieithu gwaith naill a’r llall yn ystod gweithdy fydd yn cael ei gynnal gan Books o Lithuania.

Lloegr

Prosiectau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Cai Tomos

Dawns o Gymru 2010

09/07/2010

The British Dance Edition, the biannual international showcase of new British dance, took place in February 2010, where Wales based dance practitioners Eddie Ladd and Tanja Raman performed, and a new Dance Directory was pulished by us.

Mwy am y prosiect hwn

Page 1|2

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees