Cymru : Ewrop

Huw Stephens

Cerddoriaeth Byd o Gymru

01/10/2009

Fel rhan o’i gyfres o gyfeiriaduron y celfyddydau, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi casglu Cyfeirlyfr Cerddoriaeth Byd o Gymru.

Mwy am y prosiect hwn

Interceltique Celebration - Wales Millennium Centre

Dathliad Rhyngeltaidd

01/05/2010

Roedd Canolfan Mileniwm Cymru ynghyd â’r Ŵyl Ryngwladol Festival Interceltique de Lorient yn cydweithio am y tro cyntaf erioed i gyflwyno diwrnod llawn dathliadau Celtaidd byw. Wedi’i sefydlu ym 1969 hi yw’r ŵyl Geltaidd fwyaf o’i math drwy’r byd. Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl yma fod yn gysylltiedig â digwyddiad y tu allan i Ffrainc.

Mwy am y prosiect hwn

Llangollen Eisteddfod

Codi'r Baton

01/07/2009

Lawnsiwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ag Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen y prosiect 'Codi'r Baton' ar faes yr Eisteddfod yn Nghorffennaf 2009.

Mwy am y prosiect hwn

National Theatre Wales / Toby Farrow

Theatr o Gymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio gyda’r partneriaid i gynorthwyo cwmniau i ddatblygu’n rhyngwladol, gan gynnwys datblygu grwpiau ffocws, seminarau, ymweliadau ymchwil, cyhoeddiad a digwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau arddangos.

Mwy am y prosiect hwn

Martin Joseph

Cynllun Ariannu Cerddoriaeth Brydeinig

Wales Arts International is pleased to announce that it is working in partnership with the British Music Abroad scheme to fund Welsh artists to perform at international showcase events.

Mwy am y prosiect hwn

Womex 13 Trade Fair (photo Yannis Psathas)

Womex 2013 Caerdydd

Daeth WOMEX, arddangosfa fasnach cerddoriaeth byd, i Gaerdydd am y tro cyntaf rhwng dydd Mercher a dydd Sul, 23 a 27 Hydref 2013. WOMEX yw’r farchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd. Mae’r ffair ryngwladol hon yn gyfle i weithwyr proffesiynol o feysydd cerddoraeith werin, roots, ethnig a thraddodiadol ddod at ei gilydd a hefyd mae’n cynnwys cyngherddau, cynadleddau , nosweithiau DJ a ffilmiau dogfen.

Mwy am y prosiect hwn

Curators Visit 2010

Ymweliad Curaduron 2010

18/05/2010

Ym mis Mai 2010 cafwyd ymweliad â Chymru gan grŵp o Guraduron Rhyngwladol wedi ei drefnu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Dance Encounters 2011 / Cyfarfyddiadau Dawns 2011

Cyfarfyddiadau Dawns

Cynhaliwyd Cfarfyddiadau Dawns o'r 31 o Ebrill - 1 o Fai 2011 yng Nghaernarfon a bu'n edrych ar y risgiau o raglennu dawns rhyngwladol, y rhwystrau sydd ynghlwm i hyn a sut i ddod drostynt.

Mwy am y prosiect hwn

gan/by Mission Photographic

Cerdd Cymru : Music Wales

Partneriaeth rhwng y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru / Cyngor Celfyddydau Cymru yw Cerdd Cymru : Music Wales, sy'n dod â'r diwydiant cerddoriaeth a cherddorion yng Nghymru at ei gilydd i ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol sydd o fudd i Gymru yn economaidd ac yn ddiwylliannol.

Mwy am y prosiect hwn

Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru

Rhaglen Datblygu Beirniaid Celfyddydau Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Visiting Arts i ddatblygu cyfle newydd i feirniaid celfyddydau Cymru.

Mwy am y prosiect hwn

Walking Cities, photo Ani Saunders

Walking Cities Cymru

Mae Walking Cities, prosiect a ddatblygwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Cyngor Prydeinig, wedi paru awduron o India a Chymru a rhoi cyfle iddynt fynd ar daith i ddinasoedd cartref a rhanbarth ei gilydd a’u gweld trwy lygaid brodorol.

Mwy am y prosiect hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees