Elfen/Dewi Glyn Jones

Rhaglen Datblygu Beirniaid Celfyddydau Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda Visiting Arts i ddatblygu cyfle newydd i feirniaid celfyddydau Cymru. Wedi’i gynllunio i ddatblygu’r sylw a roddir i gelfyddydau Cymru a thrafodaeth feirniadol arnynt, bydd y gweithdy dwys a’r rhaglen bwrpasol ddilynol, yn darparu cyfle i feirniadu gwaith ar y cyd ac ystyried rôl y beirniad ym maes y celfyddydau.

Lansiwyd y rhaglen yn Ebrill 2011 gyda galwad agored lle bu 34 o geisiadau. Yr ymgeiswyr llwyddiannus ydy:

Lowri Hâf Cooke – cyfwelydd rheolaidd ar bbc.co.uk/cymru/cylchgrawn/ffilm; Red Handed Magazine, Barn, Tu Chwith, Y Twll, Radio Cymru a Golwg
Amelia Forsbrook – golygydd llwyfan, beirniad theatr, gohebydd annibynnol a chyd-sylfaenydd blog art.IS. Dyfarnwyd fel y ‘Beirniad Gorau’ yn ystod Dyfarniad Cyfyngau Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gan Tim Jonze, golygydd Guardian.co.uk
Dylan Moore – golygydd sylfaenu CFUK; golygydd sylfaenu ar y cyd o The Raconteur ag aelod o raglen ‘New Critic’ National Theatre of Wales / Llenyddiaeth Cymru.
Susie Wild – newyddiadurwraig annibynnol, PR, bardd, ysgrifennwr, golygydd a cyfranogwr rheolaidd ar gyfer cylchgrawn Buzz.

Cychwynnodd y rhaglen gyda gweithdy deuddydd yng Nghaerdydd. Yn dilyn y cyfnod cynefino hwn, bu’r pedwar beirniad a ddewisir yn cael eu paru â beirniad sefydledig a fydd yn cynnig mentoriaeth 1:1 dros gyfnod o chwech mis. Yn ystod yr amser hwn, bydd pob un o’r pedwar sy’n cymryd rhan yn derbyn cymorth ariannol a logistaidd i fynychu dau lwyfan celfyddydau tramor sy’n cynnwys artistiaid o Gymru.

Mae’r cynlluniau teithio unigol fel y ganlyn:

Bu Lowri Haf Cooke yn ymweld ag Awstralia ar ddechrau Hydref 2011, er mwyn canolbwyntio ar y cydweithrediad rhwng y grŵp Cymraeg, 9bach a’r grŵp brodorol o Awstralia, Black Arm Band Company. Cliciwch yma am wybodaeth pellach os gwelwch yn dda.

Bydd Susie Wild a Dylan Moore yn teithio i Kerala ym mis Tachwedd 2011 i ganolbwyntio ar wahanol agweddau o Hay Kerala a’r Cadwyn Awduron gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru; cliciwch yma am wybodaeth pellach os gwelwch yn dda. Ym mis Tachwedd bydd Susie hefyd yn ymweld ag Artisterium 4, gwyl blynyddol celf cyfoes rhyngwladol yn Georgia. Bydd Artisterium 4 yn arddangos gwaith Toni Dewhurst â Lois Williams, a bydd yr arddangosfa Cymraeg yma yn cael ei guradu gan Martin Barlow.

Bydd Amelia Forsbrook yn teithio i India ym mis Tachwedd 2011, fel rhan o daith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Cliciwch yma am wybodaeth pellach.

Bydd partneriaid cyhoeddi’n sicrhau y bydd y deunydd a grëir gan y beirniaid yn cael ei gyhoeddi. Bydd y rhaglen yn gorffen gyda diwrnod myfyrio i’r grŵp.

Bu’r beirniaid hefyd yn ymweld a Sioe Ymylon Caeredin ym mis Awst 2011 er mwyn adolygu perfformiad Theatr Genedlaethol Cymru / Sherman Cymru o Llwyth â perfformiad National Theatre Wales o The Dark Philosophers. Am wybodaeth pellach ynglyn a gwaith Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gyda Gwyl Ymylon Caeredin, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Bydd rhagor o wybodaeth ynglŷn a gwaith y Beirniad ar gael yn fuan ar wefan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees