Dance Encounters 2011 / Cyfarfyddiadau Dawns 2011

Cyfarfyddiadau Dawns

Roedd Cyfarfyddiadau Dawns 2011 yn edrych ar y risgiau o raglennu dawns rhyngwladol, y rhwystrau sydd ynghlwm i hyn a sut i ddod drostynt. Bu’r cyfranogwyr yn edrych ar fentrau ysbrydoledig ac yn trafod sut i agor y drysau i ddawns cyfoes rhyngwladol datblygedig. Cwestiwn allweddol oedd: sut gallwn ni annog mwy o rhaglennwyr i gymryd risg mewn rhaglennu yng Nghymru yn ogystal a’r DU?

Wedi ei guradu gan Karine Decorne, roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan ffigyrau allweddol o’r DU yn ogystal a sesiwn cwestiwn ag ateb, gyda gweithgareddau grŵp anffurfiol, perfformiadau dawns a rhwydweithio wedi i’r perfformiadau ddod i ben. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys rhaglenwyr sefydliadau, sefydliadau dawns, artistiaid dawns, cyrff ariannu a strategaethol yn ogystal a sefydliadau cenedlaethol eraill. Cynhaliwyd Cyfarfyddiadau Dawns o’r 31 o Ebrill – 1 of Fai 2011 yn Galeri, Caernarfon.

I lawrlwytho copi o Raglen y Gynhadledd 2011, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

I lawrlywtho copi o Gyhoeddiad Cynhadledd Cyfarfyddiadau Dawns cliciwch yma. Mae'r barnau yn y papur yma wedi cael eu dyfeisio i hyrwyddo trafodaeth a nid ydynt yn adlewyrchu barnau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn uniongyrchol.

Am wybodaeth pellach ynglyn a digwyddiad Cyfarfyddiadau Dawns 2011, dliynnwch y linciau isod neu gyferbyn:

Cynhadledd Cyfarfyddiadau Dawns 2011
Crynodeb o Gynhadledd Cyfarfyddiadau Dawns 2011
Y Prif Ddadl o Gynhadledd Cyfarfyddiadau Dawns 2011

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees