Anna Lewis

Womex 2013 Caerdydd

Arweinir gan Cerdd Cymru : Music Wales

Logo Cerdd Cymru
WOMEX 2013 Cardiff

Daeth WOMEX, arddangosfa fasnach cerddoriaeth byd, i Gaerdydd am y tro cyntaf rhwng dydd Mercher a dydd Sul, 23 a 27 Hydref 2013.

WOMEX yw’r farchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd. Mae’r ffair ryngwladol hon yn gyfle i weithwyr proffesiynol o feysydd cerddoraeith werin, roots, ethnig a thraddodiadol ddod at ei gilydd a hefyd mae’n cynnwys cyngherddau, cynadleddau , nosweithiau DJ a ffilmiau dogfen.

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i gael profiad o gerddoriaeth ryngwladol drwy:

  • Ddod i WOMEX fel mynychwr
  • Ddod i gyngerdd agoriadol WOMEX – Gwlad y Gân
  • Ddod i Nosweithiau WOMEX - Gŵyl Arddangos Ryngwladol Cerddoriaeth Byd (Ar agor i’r cyhoedd)

Roedd WOMEX 2013 yn cynnwys oddeutu 60 cyngerdd o fwy na 300 artist, ffair fasnach yn arddangos oddeutu 650 o gwmnïau o dros 90 gwlad, yn ogystal â 400 o newyddiadurwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Agorwyd y digwyddiad gyda rhestr ysblennydd o artistiaid yn y cyngerdd agoriadol, Gwlad y Gân, ar nos Fercher, 23 Hydref yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, wedi ei guradu gan Cerys Matthews ac ar agor i’r cyhoedd.

Cyflwynwyd WOMEX13 Caerdydd gan Gerdd Cymru: Music Wales. Partneriaeth yw hon rhwng Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth gan Cyngor Prydeinig a llywodraeth Cymru. Mae’n anelu i hybu cerddoriaeth o Gymru sy’n barod i’w allforio yn ryngwladol ac i ddod a’r llwyfan ryngwladol i Gymru. Mae Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd Arena Motorpoint, Cyngor Caerdydd a Cardiff & Co, oll yn bartneriaid ar gyfer WOMEX 2013 Caerdydd.

Mae rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau WOMEX13 a mynychu WOMEX ar wefan Cerdd Cymru : Music Wales a WOMEX.

Gwefan Cerdd Cymru

Gwefan WOMEX

Mae rhagor o wybodaeth yn ein datganiadau diweddar:

30.08.2013: Cerys Matthews yn holi’r genedl cyn WOMEX13, Caerdydd: Be ‘di Cymru?

15.08.2013: Taith Gorwelion

31.07.2013: Partneriaeth Gorwelion yn Cyhoeddi Enwau’r Artistiaid i Gynrychioli’r DU ac Iwerddon yn WOMEX13

19.07.2013: Cyngerdd Agoriadol WOMEX 13


Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Gwyl Arddangos a digwyddiadau WOMEX13 Caerdydd

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Gorwelion yn WOMEX13 Caerdydd

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am fod yn fynychwr WOMEX13

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees