National Theatre Wales / Toby Farrow

Theatr o Gymru

Arddangos Rhygwladol

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn gweithio gyda’r British Council a partneriaid yn y sector theatr yng Nghymru ar amryw o weithgareddau i gynorthwyo cwmniau i ddatblygu’n rhyngwladol. Mae’r gweithgareddau yma yn cynnwys grwpiau ffocws, seminarau, ymweliadau ymchwil, cyhoeddiadau a digwyddiadau rhwydweithio, gan gynnwys digwyddiadau arddangos fel y British Council Showcase yn Ngwyl Rhyngwladol Caeredin.

Partneriaeth gyda’r British Council, National Theatre Wales, Sherman Cymru, Chapter a Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth ydy’r cyfres o grwpiau ffocysu a’r seminarau sydd wedi datblygu. Bwriad y semianarau yw i drafod y budd-daliadau o arddangos yn rhyngwladol, gan ffocysu'n bedodol ar Gŵyl Arddangos y British Council Showcase yng Ngŵyl Caeredin. Cliciwch yma am wybodaeth o’r digwyddiadau yma.

British Council Showcase
Bu Cymru’n ganolbwynt sylw mawr yn Sioe Arddangos eilflwydd y British Council Showcase yng Nghaeredin dros haf 2011 gyda cwmnïau theatr arloesol Cymru – National Theatre Wales, Sherman Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno gwaith i gynrychiolwyr rhyngwladol. Gan gefnogi'r cwmniau yma buodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn trefnu digwyddiad rhwydweithio a fu’n canolbwyntio ar Gymru lle y bu nifer da’n bresennol. Fe’i disgrifiwyd ar Trydar gan Gyfarwydd y National Theatre of Wales, John McGrath fel digwyddiad "a oedd dan ei sang ac yn angerddol. Roedd egni rhyfeddol y theatr yng Nghymru’n chwalu’r muriau." Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ymweliad ymchwil i ASSITEJ
Gyda ein cefnogaeth ni, galluogodd Sherman Cymru i fynd a grŵp o rhaglennwyr mudiadau celfyddydaol a Cyfarwyddwyr llawrydd o Gymru i gymeryd rhan yn ASSITEJ 2011 yn Denmarc, sef mudiad rhyngwladol un-pwrpas ar gyfer theatr i bobl ifanc. Bu rhai a gymerodd rhan yn cynnwys:

Sarah Bickerton, freelance director/practitioner
Sharon Casey, Sefydliad y Glowyr Coed Duon
Sybil Crouch, Canolfan y Celfyddydau Taliesin
Angharad Lee, freelance director/practitioner
Gill Ogden, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth
Chris Ricketts, Sherman Cymru
Kate Perridge, Sherman Cymru
Elen Ap Robert, Galeri
Anne Plenderleith Clwyd Theatr Cymru
Peri Thomas and Sarah Jones, Mess Up The Mess

Theatr yng Nghymru: Cyflwyniad
Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi creu cyflwyniad i'r secotr Theatr yng Nghymru, gyda casgliad o linciau defnyddiol. I lawrlwytho gopi, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees