Dowlais Male Choir

Codi'r Baton

2009

Lawnsiwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ag Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen y prosiect 'Codi'r Baton' ar faes yr Eisteddfod yn Nghorffennaf 2009.

Yr Eisteddfod oedd yn darparu rheolaeth i'r prosiect, oedd yn gweld rhai o feirniaid yr Ŵyl yn gweithio gyda chyfarwyddwyr cerdd Cymreig yn ystod y flwyddyn, gyda'r bwriad o wella cyfarwyddo corawl yng Nghymru.

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru oedd yn rhedeg y prosiect. Maent yn gweithio i hyrwyddo gwybodaeth am ddiwylliant cyfoes o Gymru a hybu cydweithrediad celfyddydol rhyngwladol.

Dywedodd Mervyn Cousins, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod:

"Mae'r prosiect yn ran o'n gwaith allgyrch o Langollen, yn defnyddio'n cysylltiadau agos er mwyn datblygu yng Nghymru. Rydym wedi cydweithio'n agos gyda Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru, i greu y cynllun 'Codi'r Baton' ac edrychwn ymlaen at gychwyn ar y gwaith".

Roedd y prosiect yn rhedeg o fis Gorffennaf 2009 hyd at ddiwedd Mawrth 2010. Roedd Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen yn darparu tri diwrnod o fentora ar gyfer cyfarwyddwyr cerdd corawl Cymru. Roedd y rhan cyntaf yn cynnwys diwrnod gyda Chyfarwyddwr yr Eisteddfod, Mervyn Cousins ag Arweinwr Cerdd, Pete Broadment yn yr Hydref. Dilynir hyn gyda digwyddiad dau ddiwrnod ym Mawrth 2010 gyda chyfarwyddwyr cerdd rhyngwladol oedd hefyd yn feirniaid yn yr Eisteddfod.

Bwriad y gweithdai oedd i ddatblygu sgiliau arwain arweinwyr cerdd ac i ddarparu datblygiad pellach o alluoedd technolegol, deall repertoire penodol a rhwydweithio perthnasol, gan ddarparu cysylltiadau cenedlaethol a rhyngwladol.

Dywedodd Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru:

"Rydym yn hapus iawn fod Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ac Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen yn cefnogi prosiect Codi'r Baton. Mae gan Gymru etifeddiaeth gorawl goeth a gobeithiwn yn fawr bydd y prosiect yn datblygu sgiliau arwain a chyfarwyddo arweinwyr talentog Cymreig ymhellach."

Am wybodaeth pellach, ewch i:
g: http://www.llangollen2009.com

01/07/2009

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees