Anna Lewis

WOMEX 2014 - Santiago de Compostela

Aeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru i WOMEX 14 yn Santiago de Compostela 22-26 Hydref.

Croesawodd y Sioe Arddangos Cerddoriaeth y Byd gerddorion, cynhyrchwyr, lleoliadau, rheolwyr a labeli o bedwar ban byd.

Ffair Fasnach yn y dydd: Sioeau Arddangos yn y nos.

Digwyddiad llawn bwrlwm a gynhelir yn ystod y dydd yw ffair fasnach WOMEX, yn rhoi amser i gynadleddwyr rhyngwladol gyfarfod, cyflawni busnes a chreu a datblygu rhwydweithiau a chysylltiadau. Yn ogystal â hynny, mae’r ffair fasnach yn cynnig perfformiadau, ‘sioeau arddangos dydd’ a sesiynau cynadledda, lle trafodir amrywiaeth eang o bynciau sy’n gysylltiedig â cherddoriaeth gan banel a’r gynulleidfa, a detholiad o ffilmiau a ddewisir gan reithgor.

Mae gyda’r nos yn WOMEX yn golygu un peth yn unig: cerddoriaeth. Cyflwynir noswaith gyfan o gerddoriaeth sy’n newid yn barhaus yn WOMEX bob blwyddyn. Llwyfannau di-ri, perfformwyr rhyngwladol bob nos- beth arall sydd ei angen arnoch chi!? Mae WOMEX yn rhoi’r cyfle i gynadleddwyr glywed cerddoriaeth o bedwar ban byd mewn un lleoliad cyfleus.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol WOMEX 13 yng Nghaerdydd, bu Cymru’n rhan o’r ddirprwyaeth Gorwelion/ Horizons, sy’n cynnwys Cymru, Lloegr, Iwerddon a’r Alban a chroesawyd cynadleddwyr o Gymru a Phrydain a chynadleddwyr rhyngwladol i’n stondin, 1.97-1.98

Mae Cymru yn falch o gefnogi Lleuwen Steffan a ddewiswyd fel y perfformiwr WOMEX swyddogol o Gymru yn WOMEX eleni. Bydd Lleuwen yn perfformio nos Iau am 21.45 yn Salon de Teatro.

Cefnogodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru nifer o’r ddirprwyaeth o Gymru i fynd i WOMEX trwy ein cynllun bwrsariaeth hefyd. Dyma’r ymgeiswyr llwyddiannus: Dafydd Hughes, Cowbois Rhos Botwnnog; Dan Lawrence, Olion Byw; Elliw Iwan, Cwpwrdd Nansi; Gareth Bonello, The Gentle Good; Geoff Cripps, Steam Pie Records; Huw Williams, Calan; a James Rourke, Carreg Lafar.

Dyma linc ar gyfer Detholiad Cerddoriaeth Cymraeg 2014 ar Soundcloud.

21/10/2014

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees