Anna Lewis

Showcase Scotland 2015

Mae Showcase Scotland yn ei 16eg flwyddyn o gyflwyno cynulleidfaoedd rhyngwladol a byd-eang i gerddoriaeth Geltaidd, gwerin, byd a thraddodiadol.

Cefnogodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru pedwar sefydliad cerddorol a hyrwyddwyr cerddorol i fynychu Showcase Scotland 2015, sy'n rhan o Ŵyl Cysylltiadau Celtaidd flynyddol yn Glasgow, gŵyl sy'n dathlu cerddoriaeth werin, byd a thraddodiadol yn ei holl ogoniant gyda mwy na 2,000 o gerddorion o bedwar ban y byd. Fe wnaeth Showcase Scotland, bellach yn ei 16eg flwyddyn, guradu rhaglen cenedl bartner o’r enw 'Sbotolau' gan wahodd cerddorion gwerin traddodiadol o Seland Newydd i berfformio, ac fe wnaeth llawer ohonynt gydweithio â cherddorion lleol o'r Alban.

Ymhlith y rhai a wahoddwyd i ymuno â dirprwyaeth Cymru yn Showcase Scotland oedd Faye Gibson, Swyddog Rhaglennu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru; Mari Emlyn, Cyfarwyddwr Artistig Galeri Caernarfon; Deborah Keyser, Cyfarwyddwr Creu Cymru; a John Eeles, Rheolwr ac Asiant Jamie Smith's Mabon, band o Gymru a berfformio yng ngŵyl Cysylltiadau Celtaidd ar 24 Ionawr. Roedd ymuno â'r ddirprwyaeth fyd-eang o arbenigwyr y diwydiant cerddoriaeth a wahoddir i Showcase Scotland eleni yn gyfle pwysig i'n grŵp gynrychioli cerddoriaeth Gymreig a chreu cydweithrediadau drwy rwydweithio, gan fwynhau'r profiad o wneud hynny gyda cherddoriaeth fyw.

Dewiswyd tri artist o Gymru i berfformio yng ngŵyl Cysylltiadau Celtaidd eleni, cyn i'r wythnos Showcase Scotland ddechrau. Cafodd Angharad Jenkins, Patrick Rimes a Gwenan Gibbard eu dethol i berfformio gyda'r artist byd-enwog Carlos Núñez a'i gyd-berfformwyr er mwyn adlewyrchu'r camau breision y mae cerddoriaeth Geltaidd wedi eu cymryd wrth iddi esblygu, "...gan uno deunydd traddodiadol a gwreiddiol o Galicia, Iwerddon a Llydaw."

Mae'r artistiaid eraill o Gymru a berfformiodd yng ngŵyl Cysylltiadau Celtaidd 2015 yn cynnwys:

Horizons gyda Chefnogaeth gan Al Lewis ac Alex Leigh, Old Fruitmarket

Julie Murphy a Diane Cannon, Piping Centre

ALAW, St Andrew’s In The Square

Sweet Baboo, Art Club

Jamie Smith’s Mabon and Moxie, Oran Mor

JD McPherson a Shake Shake Go, O2 ABC

Catrin Finch a Seckou Keita, a Cruinn, Mitchell Theatre

Mae Showcase Scotland yn gwahodd cerddorion, cyfarwyddwyr artistig, hyrwyddwyr, asiantiaid a chyfarwyddwyr gwyliau i fanteisio ar gyfleoedd i artistiaid o'r Alban gael eu harchebu ar gyfer digwyddiadau rhyngwladol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Showcase Scotland.

10/04/2015

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees