The Gentle Good

Showcase Scotland 2010

Glasgow

Ar y cyd â Recordiau Sain, trefnwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Derbyniad Cymru yn Showcase Scotland 2010, oedd yn cynnwys perfformiadau gan Lleuwen Steffan a Gwenan Gibbard.

Dan nawdd Celtic Connections a’r Chyngor Celfyddydau’r Alban, trefnwyd Showcase Scotland ei 11eg digwyddiad blynyddol yn ystod Celtic Connections 2010, a roedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar artistiaid o Norwy yn ogystal ag artistiaid o’r Alban.

Yn ystod yr wyl, datblygodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru cyfleoedd a chysylltiadau rhyngwladol newydd i gerddorion a’r sector cerddoriaeth o Gymru, wrth hyrwyddo’r cyhoeddiad ‘Cerddoriaeth Fyd-eang o Gymru’ a grëwyd yn 2008. Defnyddir y cyhoeddiad i hyrwyddo Cerddoriaeth Fyd-eang o Gymru ac fe’i dosberthir mewn gwyliau megis WOMEX, Celtic Connections a SXSW. Mae cof bin USB cyfatebol, gyda thraciau gan gerddorion blaenllaw o Gymru’n ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol arall am gerddoriaeth yng Nghymru, yn cyd-fynd â’r cyfeirlyfr.

Ym mis Hydref 2009, cyhoeddwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Sefydliad Cerddoriaeth Cymraeg CD o ‘Gerddoriaeth o Gymru’ a chafodd ei ddosbarthu yn ystod WOMEX 2009 a bydd yn cael ei hyrwyddo yn ystod Celtic Connections 2010. Bydd y CD ynghyd â’r cyhoeddiad ‘Cerddoriaeth Fyd-eang o Gymru’ yn ganllaw i gynhyrchwyr, hyrwyddwyr a churaduriaid rhyngwladol i ddatblygu eu gwybodaeth am y genre cerddoriaeth fyd-eang yng Nghymru.

Dywedodd Dafydd Roberts, Prif Weithredwr i gwmni Sain:

"Mae cwmni Sain yn hynod o falch o'r cyfle i gydweithio gyda Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yng ngŵyl Celtic Connections 2010 yn Glasgow. Mae rhoi cyfle i'n artistiaid i berfformio i gynulleidfa dylanwadol rhyngwladol yn werthfawr iawn, nid yn unig i'r cwmni a'r artistiaid ond i godi proffil cerddoriaeth traddodiadol a chyfoes ein gwlad ar blatfform rhyngwladol.

"Mae Gwenan Gibbard a Lleuwen Steffan yn artistiad profiadol iawn, sydd eisoes wedi perfformio ar sawl cyfandir. Gobeithio daw mwy o berfformiadau yn sgil y cyfle hwn."

Yn yr wŷl yn 2010, adeiladwyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gysylltiadau cryf gyda’r sector cerddoriaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol, trwy gynyddu’r ymwybyddiaeth a’r diddordeb mewn cerddoriaeth traddodiadol a cherddoriaeth-byd o Gymru.

Erbyn hyn, Showcase Scotland yw’r cynulliad rhyngwladol mwyaf o’r diwydiant cerddorol yn yr Alban. Mae’n cyflwyno cerddoriaeth newydd i gynulleidfaoedd rhyngwladol a’i nod yw sicrhau perfformiadau byd-eang i artistiaid o’r Alban. Trefnir Showcase Scotland fel rhan o ŵyl Celtic Conncetions ac fe’i cynhelir o’r 27-30 o Ionawr 2010 yn Glasgow.

Am wybodaeth bellach, ewch i:
g: www.celticconnections.com
g: www.sainwales.com
g: Cerddoriaeth Byd o Gymru gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

26/01/2010

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees