Anna Lewis

ICAW - Harlech Biennale

Gyda cefnogaeth y Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol aeth John Brown i'r Ligacao International Artists Meeting yn Elvas er mwyn creu gwaith newydd trwy gydweithio gyda artistiaid eraill ar gyfer arddangosfa. Tra yno, wnaeth gyfarfod gyda sefydliaday celfyddydol o Ewrop er mwyn datblygy'r prosiect ABSENCE/SUBSTANCE - prosiect 'rhyng-gyfryngol' wedi'u arwain gan ICAW Harlech yn ffocysi ar gysylltiadau REAL-TIME Skype gyda canolfannau celfyddydol yn Skopje, Paris, Toledo a Naples.

www.documentedartspace.co.uk

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees