Anna Lewis

Cymru yn Fenis 2015

La Biennale di Venezia yw'r arddangosfa gelfyddydau gweledol fwyaf a'r mwyaf mawreddog yn y byd. Mae Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn cael ei gomisiynu a'i reoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru gyda chymorth a chydweithrediad Llywodraeth Cymru a'r British Council.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu artistiaid i gyflwyno yn Cymru yn Fenis/Wales in Venice fel Digwyddiad Cyfochrog yn Biennale Fenis ers 2003, gan ddathlu’r goreuon o blith artistiaid newydd a sefydledig Cymru. Mae Helen Sear yn cynrychioli Cymru yn y Biennale eleni, gyda'i harddangosfa '...the rest is smoke'.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd ynglŷn â'r arddangosfa a chael cipolwg ar ei gwaith, ewch i www.experiencewalesinvenice.org

Ymhlith yr artistiaid blaenorol mae Bedwyr Williams, Tim Davies a John Cale.

Rhedodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gynllun bwrsariaeth ar gyfer artistiaid a phobl broffesiynol oedd yn gweithio yn y celfyddydau gweledol yng Nghymru ar gyfer mynychu'r Biennale eto eleni. Dewiswyd 20 unigolyn llwyddiannus a dderbyniodd wobr, a byddant yn mynychu ar wahanol adegau rhwng yr agoriad ym mis Mai a diwedd y digwyddiad ym mis Tachwedd.

Yr unigolion a dderbyniodd y fwrsariaeth eleni oedd:

Oliver Norcott
Lowri Cooke
Holly Davey
Dawn Woolley
Rebecca Gould
Ceri Jones
Brychan Tudor
Rhian Haf
Sara Walker
Richard Robinson
Alana Tyson
Heloise Godfrey-Talbot
Jason Pinder
Nia Metcalfe
Rhiannon Lowe
Richard Huw-Morgan
Jess Matthews
Theo Shields
Sam Hasler
Made in Roath

Dilynwch rai o'u storïau o'u hymweliad drwy glicio ar enwau gyda hyperddolen - byddwn yn diweddaru rhain wrth iddyn nhw ddychwelyd o'u taith!

15/05/2015

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees