Tim Davies

Cymru yn Biennale Celf Fenis 2011

Celfyddyd o Gymru yn Arddangosfa Ryngwladol Rhif 54 yn Fenis

Dewiswyd Tim Davies gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynrychioli Cymru yn yr Arddangosfa Gelfyddyd Ryngwladol Rhif 54 mewn lleoliad newydd i Gymru yn y Biennale, Santa Maria Ausiliatrice: y Ludoteca yn Castello.

Mae Davies, un o brif artistiaid Cymru, yn gweithio mewn ystod eang o wahanol ddeunyddiau gan gynnwys delweddaeth a gafwyd, gosodiad cerfluniol, brithwaith, gweithiau wedi eu fframio a ffilm. Mae'n wneuthurwr delweddau cofiadwy. Yn aml mae'r delweddau a wneir gan lafur caled, gofalus ac ailadroddus yn anrhydeddu moeseg gwaith, cynnyrch ac ymyraethau systematig.

Mae'n enwog am ei osodiadau sy'n cwestiynnu strwythurau grym a globaleiddio, un tro aeth Davies yn ôl â llawr parquet o Oes Fictoria a achubwyd o iard adennill yn Abertawe i fforest law Belize o le daeth y pren yn wreiddiol pan gafwyd ei dorri gan gaethweision. Roedd yn ddarn nodweddiadol o'i gelfyddyd arbennig sy'n haenog a difrifol - ar yr un pryd yn weithred syniadol wedi ei gyfuno â ffurfiolaeth yn y llawr a gafodd ei ailosod ar dir y fforest, ac yna delwedd i feddwl yn ei chylch fel yr adenillir y llawr gan natur. Gweithredoedd o dalu teyrnged, o ffugio ac o wleidydda wedi eu cyfuno ydynt.

Tim DaviesWedi ei eni yn y Gorllewin, sefydlodd Davies broffil arwyddocaol yng Nghymru a'r tu hwnt. Cafodd Ddyfarniad Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau yn 2008 a chafodd ei roi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Gelf Weledol Ryngwladol Artes Mundi gychwynnol yn 2004 ac enillodd y Fedal Aur mewn Celf Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2003. Mae ei arddangosfeydd unigol yn cynnwys Kilkenny Shift (2009) yn Oriel Butler, Kilkenny, Iwerddon, Seeriad (2010) yn Oriel Kunstihoone, Tallinn, Estonia a'r 50th Year to Heaven (2011) yn Chapter, Caerdydd.

Curadurir yr arddangosfa yn Fenis gan Tom Rowland o Tom Rowland Fine Art sy'n byw yn Llundain a fu'n cefnogi Davies a chydweithio ag ef ers tro byd. Medd Tom Rowland:

"Mae gwaith Tim Davies yn weledol iawn ac fe'i hedmygir am ei allu i gyfuno cydsyniadau â chydlyniad mewn gwahanol gyfryngau."

Yn 2003 cyhoeddwyd Cymru gan Cerith Wyn Evans yn ddigon cofiadwy yn y prif Biennale Celf gan daflu chwilolau i fyny i awyr y nos. Ers hynny mae Cymru wedi cyflwyno ei hartistiaid ar Giudecca mewn pedwar Biennale. Eleni roedd arddangosfa Cymru wedi ei leoli rhwng y Giardini a'r Arsenale. Hen gwfaint yw’r Ludoteca, fel y gelwir yn lleol, yn cynnwys hen gapel a chysegrfa, eu tu mewn baróc eglwysig oer a'u hategiad o ystafelloedd modern. Roedd y casgliad hwn o ofodau'n caniatáu Davies y rhyddid i arddangos gwaith mewn ystod o wahanol gyfryngau sy'n integreiddiol i'w ffordd o weithio.

Er bod ei lleoliad yn ganolog, roedd Cymru'n parhau i weithredu o bersbectif grymus yr ymylon. Meddai Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Chomisiynydd yr arddangosfa, David Alston:

"Os y ffordd mae artistiaid yn weledyddion a chrisialwyr ein hymwybyddiaeth mewn byd a nodweddir yn aml gan synnwyr o eironi arwynebol nad oes ar un olwg fodd dianc rhagddynt yw un o islifau Biennale Rhif 54 Biennale, yna bu Davies yn cynnig ei gip difrifol ar y byd sy'n gwrthweithio hynny ers tro gan wahodd cydnabyddiaeth fwy o fwriad y gelfyddyd. Nid syndod o Gymru y daw'r persbectif a'i safle hanesyddol."

Ategir yr arddangosfa hon gan gyhoeddiad, yn ogystal â chynllun interniaeth a goruchwyliaeth sy'n darparu datblygiad proffesiynol i artistiaid a churaduron ifainc o Gymru.

Dyma'r prif gyd-destun rhyngwladol i gelfyddyd gyfoes a chyfyd proffil diwylliannol Cymru fel lle i lawer o artistiaid enwog a rhai sy'n ennill eu plwyf. Mae presenoldeb Cymru yn y Biennale yn hanfodol i roi platfform i gelfyddyd weledol yng Nghymru ar lwyfan ryngwladol tra ei fod yn adlewyrchu i Gymru fentrau cysylltiedig megis y rhaglen interniaeth a goruchwyliaeth, grantiau teithio drwy Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i artistiaid ymweld â'r Biennale ac adnoddau addysgol a sgyrsiau, dolenni a lle bo'n gymwys ail-lwyfannu'r arddangosfa a gynhyrchwyd i'r Biennale yn ôl yng Nghymru.

Mae Celfyddydau rhyngwladol Cymru yn gweithio gyda Mererid Velios, aelod o dîm yr artist sy’n creu presenoldeb Cymru yn y Biennale, i greu gweithgareddau allanol a gweithgareddau cysylltiol o gwmpas yr arddangosfa. Cyhoeddir rhestr o’r dyfarniadau teithio (dyddiad cau wedi mynd heibio) ar ddiwedd Mawrth 2011. Hefyd fe gyhoeddwyd llyfryn i hyrwyddo sector y celfyddydau yng Nghymru i gysylltiadau rhyngwladol; am ragor o wybodeth, cliciwch yma os gwelwch yn dda. Mae prosiectau eraill yn cael eu cynllunio er mwyn adeiladu ar y berthynas sydd gennym â churaduron rhyngwladol.

Cefnogir yr arddangosfa o Gymru yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol Rhif 54 gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i grant mewn cymorth o Lywodraeth Cynulliad Cymru. Cefnogir ymgyfranogiad Davies ac agweddau ar gynhyrchu gwaith newydd gan Brifysgol Fetropolitan Abertawe.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cymru yn Fenis os gwelwch yn dda:
g: www.artscouncilofwales.org/artsinwales/venice

Am grynodeb o'r penwythnos agoriadol, gan Harry McIver, Cyd-Cyfarwyddwr Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, cliciwch yma neu dilynwch y linc gyferbyn os gwelwch yn dda.


04/06/2011

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees