AlanGoulbourne_IOF_France_2014

Goulbourne, Alan

Paris Exhibition and Art Fair

Ymgeisiodd am arian i arddangos ei waith yn Oriel Virginie Louvet ym Mharis, 9 Hydref-9 Tachwedd 2014 a chael ei gynrychioli gan yr oriel yn Ffair Celf Ryngwladol Ifanc yn Ionawr 2015.

Meddai:

"Gydag arian Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gallwn fynd i'r ffair ym Mharis a chael fy arddangosfa unigol gyntaf yno. O ganlyniad i'r ddau beth hyn, codwyd llawer o ddiddordeb yn fy ymarfer oddi wrth sefydliadau a chasglwyr celf o Ffrainc a'r tu hwnt. O ganlyniad i'r arddangosfa yn Oriel Virginie Louvet fe'm cynrychiolir erbyn hyn gan oriel yn Ffrainc a agorodd bosibiliadau imi godi fy mhroffil yn rhyngwladol."

Gwahoddwyd ef i arddangos yn Ffrainc eto yn 2015 yn Ffair Gelf yn Noc Lyon ac eto yn Oriel Virginie Louvet.

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees