Anna Lewis

Graham, Alison

Ariannwyd y ceramegydd hwn i ymgyfranogi o breswylfa yng Nghanolfan Ryngwladol DRaw yn Ffrainc. Ar ôl gorffen y prosiect, meddai:

"Drwy gefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru gallwn dderbyn yr Ysgoloriaeth gyntaf mewn cyfres flynyddol ar gyfer Preswylfa/Arddangosfa oddi wrth John a Grete McNorton, DRAWinternational yng Nghaylus, Ffrainc.

Nod fy mhrosiect oedd cyflwyno arddangosfa 5 wythnos o gelfweithiau ceramaidd ac ymgymryd â phreswylfa mewn stiwdio gyfagos i ddatblygu fy ymarfer ac arddangos a thrafod fy nhechneg a'm hysbrydoliaeth gydag ymwelwyr drwy gydol yr arddangosfa.

Gyda chefnogaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a DRAWinternational gallwn ymdrochi mewn amgylchedd ysbrydoledig ac anghyfarwydd i archwilio a datblygu ffyrdd newydd o fynd ati o ran darlunio drwy gyfrwng cerameg.

Gan ganolbwyntio ar egwyddorion creu lle, dyfnder a symudiad drwy wahanol ddulliau o roi lliw a gwydredd (syniadau a ategir gan fy astudiaethau doethurol) datblygais ystod newydd o liwiau a dulliau darlunio a chyfansoddiadau a ysbrydolir yn uniongyrchol gan y lleoliad prydferth a chanoloesol hwn yn ne Ffrainc. Datblygais wedyn ffordd newydd a chyffrous o fynd ati o ran fy ymarfer cerameg sy'n adleisio nodweddion gwneud printiau a thechnegau dyfrlliw a defnyddio priodweddau alcemegol unigryw o liw, gwydredd a chlai.

Wrth reoli'r arddangosfa bob dydd ac arddangos yn rheolaidd fy nhechnegau i ymwelwyr yn fy stiwdio, gallwn rwydweithio, trafod a lledaenu canfyddiadau, egwyddorion ac ysbrydoliaeth fy ymchwil ymhlith cynulleidfa eang o artistiaid, gwneuthurwyr, perchnogion oriel a'r cyhoedd yn y Ffrangeg a'r Saesneg."

www.studiopottery.co.uk

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees