Anna Lewis

Jenny Hall

Dylunydd a phensaer ydyw a ymgymerodd â phreswylfa ym Mhentref Diwylliannol Fiskars ar y cyd â'r Rhaglen Bren ym Mhrifysgol Alva Aalton Helsinci, y Ffindir. Ar ôl y breswylfa, meddai:

"Roeddwn am archwilio pensaernïaeth Ffinnaidd y tu mewn/y tu allan ac ystyried sut i greu gwaith newydd a ymetyb i ddiwylliant cyfoes. Ceisiwn ymdrochi mewn cymuned artistig i amsugno mynegiant tynn a lleiafsymiol dyluniad eu cynnyrch, eu celfweithiau a'u pensaernïaeth.

Rhan allweddol o'm preswylfa ym mhentref Fiskars oedd fy sesiwn diwtora wythnosol yn y Brifysgol a minnau'n feirniad sy'n ymweld o ran y Rhaglen Bren. Roedd yn brofiad cyfoethog iawn a thros y Ffindir chydnabyddir preswylfa Fiskars yn gyfle gwych.

Cefais fy ysbrydoli gan lif y syniadau newydd bob wythnos yn y grŵp o 15 myfyriwr rhyngwladol a thiwtoriaid y Rhaglen Bren a dychwelwn i'r stiwdio gyda ffurfiau newydd i'w harchwilio a phosau newydd i'w datrys. Roedd y broses yn gyfoethog ac yn ddefnyddiol wrth greu o garden, pren a phapur gan frithweithio, copïo a chreu strwythurau hunangynhaliol a ffurfiau afreolaidd a haniaethol i wneud arwynebedd cyson yn rhan o do, llawr a wal.

Dysgais dechnegau i wneud plygiadau papur a chreu strwythurau brithwaith a sut y gall un newid wyrdroi'r holl ganlyniad, er enghraifft: wrth gysylltu tetrahedonau mewn gwahanol drefniant newidir yr holl strwythur

. Roedd y broses yn anstrwythuredig ar bwrpas ond cawsom siapau hyfryd o'r cynhyrchu ei hun a mewnwelediadau i ddefnydd posibl y modelau hyn."

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees