Carwyn Evans

Prosiectau yn yr UE

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cyflwyno cyfleoedd newydd i’r celfyddydau yng Nghymru trwy chysylltiadau yn Ewrop.

Rydym yn gwneud hyn trwy gyfranogaeth uniongyrchol fel partner ym mhrosiectau, rhwydweithiau a mentrau Ewropeaidd. Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd i’r sector gelfyddydol yng Nghymru ac yn gweithio i ddatblygu’r sector i gymryd rhan yn uniongyrchol.

Rydym yn bartner mewn dau brosiect Undeb Ewropeaidd (UE) arwyddocaol - Practics a Toolquiz.

practicsMae Practics yn rhwydwaith o ddeg sefydliad celfyddydol Ewropeaidd sydd yn ystyried y rhwystrau I symudedd artistiaid trwy ymchwil, rhannu gwybodaeth a chreadigaeth pedwar ‘man cyswllt’.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn un ‘man cyswllt’ sydd yn darparu gwybodaeth ymarferol a chyngor I weithwyr diwylliannol ar materion yn ymwneud â gweithio’n rhyngwladol megis treth, fisau, cyllido a.y.y.b.TQ_ENG_CMYKMae Toolquiz yn rhwydwaith rhyngranbarthol rhwng 13 o lywodraethau rhanbarthol, cyrff cyhoeddus, prifysgolion a sefydliadau celfyddydol mwyaf sefydlog a blaengar Ewrop. Ystyria’r partneriaeth ffyrdd posibl a newydd o feddwl am ddatblygu’n economaidd a datblyga argymhellion ar sut i wella polisïau cyhoeddus ar lefel ranbarthol drwy roi diwylliant, creadigrwydd a datblygiad dynol wrth eu gwreiddiau.


wai_header_lightsMae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i chwarae rhan mewn prosiectau a rhwydweithiau UE trwy’r Fforwm Ewropeaidd Celfyddydau Cymru. Rydym yn cynnal y rhwydwaith anffurfiol hon er mwyn rhannu profiadau a chyfleoedd, cynnig rhwydweithio, cefnogaeth a hyfforddiant.

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn aelod o'r rhwydweithau canlynol:


Culture Action EuropeSefydliad i lobïo a hybu'r celfyddydau a diwylliant yw Culture Action Europe. Ei nod yw i ddylanwadu ar bolisïau Ewropeaidd er mwyn datblygu diwydiant ar draws y cyfandir a thu hwnt. Darparwn dadansoddiad a gwybodaeth ynglŷn a’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi ei chymhwyso ac rydym yn cynnig maes i actorion diwylliannol er mwyn iddynt gyfnewid a datblygu sefyllfaoedd cyffredin, a datblygu camau gweithredu o ran gwneuthurwyr polisi Ewropeaidd.

IETMMae IETM yn sefydliad aelodaeth sydd yn bodoli i gyffroi ansawdd, datblygiad a chyd-destun y celfyddydau perfformio cyfoes mewn amgylchedd byd-eang. Mae’n gwneud hyn drwy sbarduno a hwyluso rhwydweithio a chyfathrebu proffesiynol, cyfnewid gwybodaeth yn ddeinamig, trosglwyddo gwybodaeth ymarferol a chyflwyno enghreifftiau o hymarfer da.


OTMRhwydwaith gwybodaeth am symudedd diwylliannol sy'n weithredol yn Ewrop a thu hwnt ydy On the Move (OTM), sy'n hybu a hwyluso symudedd a chydweithio dros ffiniau i weithwyr yn y sector celfyddydol a diwylliannol.

Sefydlwyd On the Move yn 2001 a heddiw mae'n rhwydwaith o 35 sefydliad ac aelodau unigol mewn 22 o wledydd yr Undeb Ewropeaidd a'r tu allan. Gwybodaeth, eiriolaeth a rhwydweithio yw prif feysydd ei gwaith.

Bwriad On the Move yw i annog a hwyluso symudedd a chydweithio dros ffiniau, gan gyfrannu at greu cysyniad diwylliannol Ewropeaidd bywiog ar y cyd sydd â chysylltiadau rhyngwladol cryf.

Am mwy o wybodaeth: http://on-the-move.org

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees