Eddie Ladd

Dawns o Gymru 2010

Dawns o Gymru yn British Dance Edition 2010

Mynychodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a British Dance Edition ar ddechrau Chwefror 2010, lle roedd dawnswyr o Gymru, Eddie Ladd a Tanja Raman, yn perfformio.

Mae British Dance Edition yn hyrwyddo dawns cyfoes o Brydain a chynhelir yr wŷl pob yn ail flwyddyn. Yn 2010 cynhelir yr wŷl yn Birmingham rhwng 3-6 o Chwefror.

Fe gefnogwyd Eddie Ladd i fynychu’r wŷl yn 2010 gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, lle bu hi’n perfformio ‘Ras Goffa Bobby Sands’. Mae’r darn yn portreadu bywyd Bobby Sands, bu farw ar streic newyn ym mloc H ym Melfast yn 1981. Perfformiwyd y darn ar beiriant rhedeg sy’n 12tr x 6tr o uchder. Mae’r darn yn ddwyieithog, gyda cyfweliadau yn Saesneg a gwaith newydd yng Nghymraeg gan y bardd Menna Elfyn.

Buodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru hefyd yn hyrwyddo Cyfeirlyfr Dawns newydd, sydd yn cynnwys amrywiaeth o ddawnswyr annibynnol a sefydliadau dawns o Gymru. Bwriad y Cyfeirlyfr yw i godi proffil rhyngwladol dawns o Gymru, a mi fydd yn ganllaw i gynhyrchwyr, hyrwyddwyr a churaduriaid rhyngwladol i ddatblygu eu gwybodaeth am y sector ddawns yng Nghymru.

I dderbyn derbyn rhagor o wybodaeth am British Dance Edition 2010, ewch i www.bde2010.co.uk

09/07/2010

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees