Anna Lewis

Griffiths, Catrin

Ariannwyd y ceramegydd hwn i ymgyfranogi o breswylfa 6 wythnos yng Nghanolfan Ymchwil Ryngwladol Guldagergaard yn Nenmarc. Ar ôl iddi ddychwelyd, meddai:

"Fy amcanion gwreiddiol oedd datblygu corff newydd o waith penodol i safle a datblygu fy syniadau a'm hysbrydoliaeth i ddatblygu'n bellach sgiliau technegol a ddysgais yn y Brifysgol a'u trosglwyddo i'm prif ymarfer gartref.

Yn ystod fy amser yng Nguldagergaard cyflawnais hyn yn llawn, drwy ddysgu sgiliau gweithio plastar traddodiadol i ddatblygu fy nyluniadau castio slip a dysgu cynghorion defnyddiol parthed castio a gludo elfennau at ei gilydd drwy sgyrsiau a gefais gyda'r ymgyfranogwyr eraill a chyfleusterau llyfrgell y ganolfan. Cyn gynted ag y cefais y wybodaeth hon gwthiais y syniadau yn eu blaen i'w cyfuno â thechnoleg gyfoes i brintio mewn tri dimensiwn. Nid oes gennyf y dechnoleg hon gartref a theimlem y dylaswn fanteisio ar y cyfle i archwilio'r posibiliadau y gallai'r cyfleusterau eu cynnig ar gyfer fy ngwaith. Roedd y profiad hwn yn bosibl drwy'r arian a gefais am fod costau ychwanegol ynghlwm wrth ddefnyddio'r dechnoleg. Cefais gyfle arall hefyd sef tanio soda a oedd eto'n anghyfarwydd imi. Nid oedd y cyfleusterau hyn ar gael imi yn fy hen sefydliad addysg ac felly ni chefais brofiad blaenorol o'r broses na'i heffeithiau. Gyda chyfleusterau Guldagergaard, gallwn brofi camau'r broses tanio soda a chael gweld ei heffeithiau ymarferol ar fy narn o waith. Roedd yn broses ddiddorol a gwyllt a phenderfynais ar ôl gweithio gyda hi nad yw technegau o'r fath o bwys i'm gwaith ar hyn o bryd. Wedi dweud hynny, profiad gwerthfawr iawn oedd dysgu am y tanio a'i broses a'i effeithiau a phortha hyn fy mhenderfyniadau yn y dyfodol."

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees