Catrin Finch & Cimarron

WOMEX 2009 Copenhagen

Mynychodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig WOMEX yn Copenhagen ar ddiwedd mis Hydref 2009.

Cynulliad cerddoriaeth ethnig, traddodiadol, amgen, byd-eang, lleol ac ieithoedd lleiafrifol mwyaf y byd yw WOMEX. Mae’r sioe arddangos, ffair fasnach a’r gynhadledd yn gyfle perffaith i rwydweithio a datblygu perthynas â phartneriaid rhyngwladol.

Cyd-fenter rhwng Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreigoedd stondin Cymru yn WOMEX a man sefydlog i lu o sefydliadau ac unigolion gan gynnwys Recordiau Sain, Gwymon, Rhys Mwyn, Here be Dragons a Label Abel.

Roedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yno i hyrwyddo a datblygu cyfleoedd a chysylltiadau rhyngwladol newydd i gerddorion a’r sector cerddoriaeth o Gymru, wrth hyrwyddo’r cyhoeddiad Cerddoriaeth Fyd-eang o Gymru a grëwyd yn 2008. Defnyddir y cyhoeddiad i hyrwyddo Cerddoriaeth Fyd-eang o Gymru ac fe’i dosberthir mewn gwyliau megis WOMEX, Celtic Connections a SXSW. Mae cofbin USB cyfatebol, gyda thraciau gan gerddorion blaenllaw o Gymru’n ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol arall am gerddoriaeth yng Nghymru, yn cyd-fynd â’r cyfeirlyfr.

Yn 2009 crewyd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig CD o Gerddoriaeth o Gymru i’w ddosbarthu yn ystod WOMEX 2009 ac yn Celtic Connections / Showcase Scotland 2010, y brif sioe arddangos cerddoriaeth werin Geltaidd. Roedd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig ar ben eu digon â’r ymateb ac ansawdd y traciau a dderbyniwyd. Gweler isod am wybodaeth bellach am yr artistiaid a ddewiswyd ar gyfer y CD Cerddoriaeth o Gymru 2009.

Bydd y CD ynghyd â’r cyhoeddiad Cerddoriaeth Fyd-eang o Gymru yn ganllaw i gynhyrchwyr, hyrwyddwyr a churaduriaid rhyngwladol i ddatblygu eu gwybodaeth am y genre cerddoriaeth fyd-eang yng Nghymru.

Mae’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ac yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i fentrau cerddoriaeth trwy amrywiaeth o brosiectau a mentrau.
g: http://www.welshmusicfoundation.com

Am wybodaeth pellach, dilynwch y linciau isod:
Cerddoriaeth Byd o Gymru
WOMEX 2013
WOMEX 2010

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees