Eric van Nieuwland

Womex 2010 Copenhagen

Cerdd Cymru : Music Wales yn Womex 2010

Logo Cerdd Cymru
Am y tro cyntaf erioed yn Hydref 2010, cafodd cerddorion o Gymru y cyfle i berfformio’n arddangosiad cerddoriaeth byd WOMEX 2010. Cynhelir WOMEX yn Copenhagen, Denmarc rhwng 27-31 Hydref 2010. WOMEX yw ymgynulliad mwyaf y byd ar gyfer cerddoriaeth ethnig, traddodiadol, amgen, lleol ac mewn ieithoedd lleiafrifol.

Cafodd llwyfan Cerdd Cymru ei arwain gan y delynores Catrin Finch oedd yn perfformio ynghyd gyda Calan, 9bach a Mabon. Cafodd partneriaeth Cerdd Cymru : Music Wales a sylfaenwyd gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymraeg ei lansio yn Copenhagen.

Dywedodd Alun Ffred Jones, Gweinidog dros Dreftadaeth:

"Mae'n bwysig cyflwyno talent Cymru ar lwyfannau rhyngwladol o bwys megis WOMEX. Mae’r ffair fasnach cerddoriaeth byd yn lwyfan bwysig i hyrwyddo a datblygu cysylltiadau rhyngwladol a chyfleoedd i gerddorion a’r sector cerddoriaeth yng Nghymru. Mae'n gyfle unigryw i'r artistiaid a ddewiswyd i berfformio gerbron y gynulleidfa arbennig hon a manteisio ar bob cyfle a ddaw ohono."

Dywedodd Jamie Smith o'r band Jamie Smith's Mabon:

"Roeddwn wrth ein bodd yn cael ein dewis i chwarae yn WOMEX yn Copenhagen yn 2010. Roedd hi'n anodd iawn cael slot fel hyn, ond gyda chefnogaeth Cerdd Cymru : Music Wales roedd gennym gyfle gwych i chwarae o flaen pobl broffesiynol y diwydiant cerddoriaeth ar draws y byd a dangos beth gallwn ni gyflawni!"

Mae Cerdd Cymru : Music Wales yn rhan o ymgyrch codi proffil cerdd o Gymru yn y byd.

Dywedodd Catrin Finch:

"Roedd noson Cerdd Cymru yn dathlu hyder ac uchelgais ein cenedl. Roeddwn yn edrych ymlaen yn arw i fod yn rhan o noson sy’n bair o dalent. Roedd yn gyfle’n i ddangos i WOMEX beth sydd gan Gymru i gynnig."

Dywedodd Eluned Haf, Cyfarwyddwr Celfyddydau Rhyngwladol Cymru:

"Mae cefnogi artistiaid o Gymru i wneud eu marc yn rhyngwladol yn hynod bwysig ar hyn o bryd. Mae’r farchnad ryngwladol wedi’r cwbl yn dyngedfennol i ddyfodol economi greadigol Cymru – sector sy’n cael ei blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru. Mae presenoldeb yn yr arddangosiadau rhyngwladol yn gyfle unigryw i ddatblygu lle cerddoriaeth Cymru yn y byd.

"Yn ystod cyfnod a ansefydlogrwydd economaidd, rydym angen bod yn hyd yn oed fwy creadigol ac uchelgeisiol ynglŷn a sut y gallwn ddenu y prif ddigwyddiadau rhyngwladol i Gymru. Bydd croesawu WOMEX yn 2013 yn rhoi hwb sylweddol i economi Caerdydd a Chymru gyfan."

Ers 2007 mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo gwaith cerddorion byd-eang o Gymru yn yr Expo flynyddol i Gerddoriaeth y Byd gan gynnwys cydweithio â’r Cyngor Prydeinig a Radical DJ a threfnydd Gŵyl Sŵn, Huw Stephens i gynhyrchu cyfeiriadur amlgyfrwng i hyrwyddwyr, cynhyrchwyr a chyflwynwyr sy’n ymweld â’r expo.

Am wybodaeth pellach ynglyn a'r artistiaid oedd yn perfformio yn noson arddangos Cerdd Cymru : Music Wales, dcliciwch ar y linciau isod:
Mabon
Calan
9Bach
Catrin Finch

Am fwy o wybodaeth am Womex, dilynwch y linciau isod:
g: WOMEX 2013
g: www.womex.com
g: Cerddoriaeth Byd o Gymru
g: www.cerddcymru.com
g: WOMEX 2009

Pob prosiect yn y rhanbarth hwn

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees