Mabon - Roundhouse

Mabon

Mae chwe aelod presennol Mabon yn perfformio â’i gilydd ers tair blynedd. Esblygodd y Mabon presennol o fand 4 aelod traddodiadol Cymreig, a ffurfiodd yn 2000. Mae tri o’r aelodau gwreiddiol yn dal i chwarae sef Jamie, ei dad, Derek a’r drymiwr, Iolo a ffidlwr, Gareth Whelan. Gadawodd ei brawd Iolo y band yn 2004.

Band offerynnol yw Mabon o dan arweiniad Jamie Smith ar yr acordion, Oli Wilson Dickson ar y ffidl a Calum Stewart ar y ffliwt bren. Mae’r tri cherddor hyn yn rhannu perthynas gerddorol sy’n gadael iddynt lifo’n ddiwnïad o chwarae alawon yn anhygoel o dynn i weadau mwy agored ac amlhaenog.

Am wybodaeth bellach am Mabon, ewch i:
g: www.mabon.org

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees