TracyHarris_PaulJenkins_IOF_BetterWorse_Bulgaria_2014-15

Harris, Tracy

Better/Worse 17/11/2014

Ymgeisiodd ar ei rhan hi a Paul Jenkins i berfformio Better/Worse yng Ngŵyl Fforwm y Celfyddydau yn Soffia, Bwlgaria. Cawsent gyfle i gyfarfod â gwneuthurwyr theatr o nifer o wahanol wledydd, gan gynnwys yr Eidal, Iran, Rwsia, Bwlgaria a Gwlad Pwyl. Maent ar ganol trafodaethau am gyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer y gwaith hwn a lle mae'n bosibl i greu darnau newydd.

Meddant:

"Golyga'n hymgyfranogiad o'r ŵyl ein bod wedi dangos theatr arbrofol y tu allan i Gymru gan roi'r cyfle i gynulleidfa ehangach weld ein gwaith. Cawsom hefyd adborth cadarnhaol a defnyddiol iawn o'r ymarferwyr a defnyddiwn hwn i wella ein gwaith yn bellach a'n helpu i gadw ar ddatblygu'r gwaith yn y dyfodol.

Gobeithiwn barhau i gadw ein cysylltiadau â'r cwmnïau theatr y cyfarfuom â hwy hyd yn hyn fel y cawn ein gwahodd i wyliau eraill yn y dyfodol ac fel y gallwn eu gwahodd hwy i Gaerdydd i ddangos eu gwaith yma."

Nôl i'r cyfeiriadur ariannu

Cymru - Tsieina 2017

Thomas Martin - Stratum 50 - Open Books

India Cymru

Hay Festival Kerala

Patagonia 150

Patagonia - Marc Rees